Aktywni lokalnie 2017 w Strzyżowie i Wiśniowej

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” wspólnie z Fundacją im. Jana Grudysza w partnerstwie z Gminą Strzyżów i Gminą Wiśniowa rozpoczęły realizację drugiej edycji projektu „Aktywni lokalnie”. Po raz kolejny będziemy współpracować z mieszkańcami Strzyżowa i Wiśniowej, którzy chcą zmienić coś w swoim otoczeniu i zrealizować ciekawe inicjatywy z rówieśnikami i dorosłymi. Udział w projekcie, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest bezpłatny.

Kto może skorzystać z projektu

Harmonogram projektu

DziałanieTermin
Rekrutacja młodzieży
Przyjmujemy zgłoszenia młodzieży z gimnazjów i szkół średnich z gmin Wiśniowa i Strzyżów. Więcej informacji, formularz zgłoszenia, zgody rodziców
maj - czerwiec 2017
Trening kompetencji społecznych i obywatelskich dla młodzieży
Spędzimy trzy dni w ośrodku w Czudcu. Będzie to spotkanie wszystkich uczestników projektu z dwóch gmin (32 osoby). Podczas treningu m.in.: odkryjemy mocne strony i potencjał do działania, udoskonalimy komunikację i współpracę w zespole, pokażemy korzyści z działania na rzecz społeczności, opowiemy o twórczych formach działań, jak film, fotografię, taniec i happeningi. A to wszystko w ciekawej, aktywnej i zabawnej formie.
26-28 czerwca 2017
Młodzi tworzą i realizują twórcze inicjatywy
W Wiśniowej i Strzyżowie powstaną po dwa zespoły:
  • filmowo-fotograficzny
  • taneczno-happeningowy
Młodzież będzie działać w zespołach, które przeprowadzą diagnozę wśród mieszkańców i rodzin ze swoich gmin, a następnie stworzą unikalne dzieła dotyczące tematów i problemów ważnych dla mieszkańców i włączające ich w przygotowania lub finał/prezentację. Spotkania i warsztaty dla młodzieży będą się odbywać w Strzyżowie i Wiśniowej, w wakacje, po lekcjach lub w weekendy, i będą prowadzone przez tutorki i ekspertów-artystów.
lipiec – listopad 2017
Szkolenia dla rodziców
3-godzinne szkolenia w Strzyżowie i Wiśniowej doskonalące kompetencje rodzicielskie, w tym komunikowanie się z dziećmi, rozpoznawanie i konstruktywne reagowanie na potrzeby i emocje dzieci. Więcej informacji, formularz zgłoszenia
wrzesień - listopad 2017
Szkolenie z narzędzi pracy z młodzieżą
12 godzin dydaktycznych (dwa dni) dla osób pracujących z młodzieżą, aktywne metody i techniki wspomagające rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz aktywność społeczną i publiczną młodych ludzi (drama, open space, tutoring, informacje zwrotne). Więcej informacji, zapisy.
Uczestniczący otrzymają drukowane egzemplarze publikacji Aktywne metody pracy z grupą.
wrzesień - listopad 2017
Debaty z mieszkańcami
W każdej z miejscowości odbędzie się jedna debata z mieszkańcami. Mieszkańcy będą dyskutować na ważne dla swojego lokalnego środowiska zagadnienia. Będą wymieniać się pomysłami, opiniami i spostrzeżeniami.
październik - grudzień 2017

Przykłady działań młodzieży w podobnych projektach realizowanych przez naszą Fundację:

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa. Projekt realizuje Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” i Fundacja im. Jana Grudysza.