Profil osoby uczestniczącej i zgłoszenia

„Aktywni z głową” to projekt adresowany do lokalnych liderek i liderów, zagrożonych wypaleniem, którzy chcą wzmocnić swoją odporność psychiczną i jednocześnie zwiększyć skuteczność społeczną. Jeśli zarządzasz organizacją nakierowaną na cele społeczne lub działasz w organizacji pozarządowej, pracujesz w szkole, instytucji kultury, sportu lub innej i robisz ważne dla społeczności projekty (dla dzieci/młodzieży/seniorów/rodzin), jesteś sołtysem lub sołtyską, udzielasz się w grupach nieformalnych lub wolontariacko – to na Ciebie czekamy. Zależy nam, żeby osoby biorące udział w projekcie były zmotywowane do aktywnego uczestnictwa i rozwoju.

W programie mogą wziąć udział osoby, które:

  • działają społecznie na terenie Podkarpacia (pierwszeństwo w projekcie) lub są z innych województw Polski (stawiamy na wymianę, wzajemne inspirowanie się osób z różnych regionów),
  • działają w małych miejscowościach i na wsiach (te osoby chcemy szczególnie wesprzeć); osoby z dużych miast, które mają więcej możliwości rozwojowych, mogą aplikować – prosimy wówczas o uzasadnienie w zgłoszeniu,
  • są od dłuższego czasu zaangażowane w pracę na rzecz lokalnych społeczności, mają sukcesy w inicjowaniu i realizacji działań społecznych w różnej postaci i chcą je kontynuować,
  • odczuwają zmęczenie i widzą zagrożenie wypaleniem; chcą nauczyć się, jak mu przeciwdziałać,
  • chcą dowiedzieć się, jak podnosić skuteczność działań społecznych i jak działać mniejszym kosztem własnym,
  • są zmotywowane do uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu: konsultacjach indywidualnych (2 godziny), warsztatach (40 godzin), pracy własnej (współtworzeniu treści edukacyjnych i rozwiązań dla siebie i innych liderów) oraz anty-konferencji.

Działania projektowe będziemy prowadzić hybrydowo: częściowo stacjonarnie, na Podkarpaciu (podczas warsztatów zapewnimy wyżywienie i noclegi), częściowo online (głównie na platformie Zoom i z wykorzystaniem innych prostych narzędzi internetowych).

Czy projekt jest bezpłatny?

Projekt jest społeczny, nie generuje zysków. Jego koszty są finansowane ze środków publicznych, wkładu wolontariackiego i rzeczowego naszej Fundacji, oraz, w około 2%, ze środków pochodzących od jego uczestników. Każdą osobę zakwalifikowaną do pełnego uczestnictwa i korzystania z rozwojowych możliwości projektu prosimy o wpłatę 99 zł. Jeśli ta kwota miałaby być przeszkodą na drodze do uczestnictwa w projekcie, zakładamy możliwość wniesienia o zwolnienie z opłaty. Szczegółowo opiszemy wszystko w regulaminie, który już wkrótce na naszej stronie.

Jak wziąć udział?

Jesteś zainteresowana/-y udziałem w Projekcie; nie chcesz stracić szansy na profesjonalne wsparcie i doświadczenie, które może zmienić Twoje działania społeczne, podnieść szanse zawodowe i życiowe? Pierwszym krokiem jest wypełnienie przez Ciebie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się poniżej. Jego treść decyduje o wyborze osób do rozmowy rekrutacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia rozmów tylko z wybranymi osobami, bo mamy ograniczone możliwości ludzkie, ale na pewno odpowiemy na każde zgłoszenie. Rozmowy będą się odbywać online (na Zoom). Zadbamy o technologię – wyślemy linka i wskazówki jak korzystać z aplikacji – nie trzeba się martwić nawet jeśli nie korzystałaś/-eś z niej wcześniej.

Każdy otrzyma e-mailową odpowiedź nie później niż tydzień od wysłania swojego zgłoszenia. Jeśli nie zobaczysz w swojej skrzynce odpowiedzi na zgłoszenie, sprawdź „spam” lub folder „oferty”, a w razie wątpliwości skontaktuj się z liderką merytoryczną i koordynatorką projektu:

Aleksandra Chodasz, achodasz@dobrezycie.org tel. 609081313.

Liczba miejsc jest ograniczona. Możemy objąć wsparciem tylko 30 osób. Rekrutacja rozpoczyna się 18 maja i potrwa do 30 czerwca lub wyczerpania liczby miejsc. Wypełnij zgłoszenie teraz i bądź dobrej myśli.


Projekt „Aktywni z głową” jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” - inicjatora i realizatora projektu.


Formularz zgłoszenia

Ostatnie wolne miejsca w grupie drugiej, dlatego pole „Termin” jest ustawione na 2. grupę bez możliwości zmiany.

Osoby chętne do udziału w projekcie „Aktywni z głową” prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. To kilka pytań - prosimy o treściwe odpowiedzi - nie muszą być długie. Liczy się nie tylko kolejność, ale i treść zgłoszeń. Wszystkie bądź wybrane osoby (w zależności od liczby zgłoszeń) zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne (będą terminy do wyboru, rozmowy dbędą się online).

W razie pytań, wątpliwości, czy też problemów technicznych zachęcamy do kontaktu:

Aleksandra Chodasz, achodasz@dobrezycie.org tel. 609081313.

Pierwsza grupa już ruszyła, są jeszcze miejsca w drugiej.
Cykl obejmuje 40 godzin warsztatów (online lub offline), 2 godz. konsultacji indywidualnych, pracę własną i w grupach, udział w anty-konferencji.
Opisz krótko co i dla jakich grup robisz oraz jakie pełnisz funkcje (formalne i/lub nieformalne).
Ty decydujesz co jest sukcesem.
12345678910
gdzie (1) oznacza "nie odczuwam żadnego zmęczenia", a (10) – "jestem wypalona/-y" *
Tu zamieść np. informację o specjalnych potrzebach.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 9 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” z siedzibą w Lutczy 994, 38-116 Gwoźnica Górna, KRS: 0000382888 w celu realizacji projektu „Aktywni z głową” oraz zgadzam się na ich udostępnienie do celów monitoringu i kontroli przeprowadzanych na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w szczególności nie jest obowiązkowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w projekcie.
CAPTCHA
To pytanie upewnia się, że jesteś człowiekiem i zapobiega automatycznej wysyłce spamu.
4 + 16 =
Prosimy o rozwiązanie powyższego równania i wpisanie wyniku, np. dla 1 + 3 = wpisujemy 4