Inicjatywy uczestników Akademii 2018

W grudniu 2018 r. zakończyła się pierwsza edycja Akademii Animacji Lokalnej. Wzięło w niej udział 16 osób. Uczestnicy nie tylko poznawali nowe narzędzia pracy z grupami i społecznościami, w tym dramę, opowiadanie historii i metodę projektową, ale też działali angażując mieszkańców gmin Krasne, Strzyżów, Wiśniowa i miasta Lubaczów. Członkowie Akademii przy wsparciu tutorek Fundacji i gości-ekspertów od października do listopada 2018 r. zrealizowali kilka swoich pomysłów. Oto ich inicjatywy stworzone z myślą o lokalnych społecznościach.

Inicjatywa w Strażowie, gmina Krasne

Inicjatywa lokalna pod hasłem „(Nie)zwykłe opowieści o Polsce” została zorganizowana przez zespół w składzie: Iwona Mazur, Katarzyna Kot, Magdalena Mazur i Lidia Hajduk.

Grupą docelową inicjatywy było piętnaście osób, w tym dzieci i młodzież ze Strażowa i Rzeszowa, którzy brali udział w warsztatach plastycznych o tematyce historycznej nawiązującej do obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Podczas październikowych i listopadowych spotkań uczestnicy warsztatów pracując w małych, dwuosobowych grupach, stworzyli pudełkowe opowieści o życiu codziennym mieszkańców wsi sprzed stu lat. W trakcie trwania warsztatów powstał film. Uwieczniono na nim pracę grup i krótkie wypowiedzi o każdym z uczestników nagrane przez nauczycieli szkół, do których uczęszczali warsztatowicze.

W ramach inicjatywy zorganizowano także warsztaty aktorskie. Ich uczestnicy poznając tajniki gry aktorskiej – wyrażanie emocji i uczuć za pomocą gestów i mimiki – nauczyli się przekazywać publiczności złożone obrazy, bez użycia słów.

Finałem inicjatywy była wystawa prac upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, popisy aktorskie, a także projekcja filmu nagranego podczas prowadzenia warsztatów.

Partnerami inicjatywy byli: Urząd Gminy Krasne, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, Zespół Szkół w Strażowie, OSP w Strażowie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Strażowianie”, Fundacja Rozwoju Społecznego „Krasno-Ludek”.

A co wydarzyło się w Lubaczowie

SPACER PO NIEPODLEGŁEJ (z kartonem i smartfonem) to inicjatywa lokalna zorganizowana w listopadzie 2018 r. przez Małgorzatę Richter, Małgorzatę Mizyn i Renatę Płoskoń.

Wśród 14 uczestników były osoby w wieku od 7 do 16 lat, które w ramach zajęć pozaszkolnych angażują się w działania charytatywne i pozarządowe (Szlachetna Paczka, harcerstwo czy warsztaty organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie i Cieszanowie).

Najważniejszym celem inicjatywy było podniesienie świadomości dotyczącej historii miasta Lubaczowa. Dzięki twórczemu podejściu do zagadnienia, uczestnicy zdobyli również sporo nowych umiejętności – twórczych, plastycznych, manualnych, a także z zakresu obsługi nowych technologii. Kluczowe dla inicjatywy było spotkanie z historykiem w Muzeum Kresów w Lubaczowie, który przedstawił kontekst historyczny dla dalszych prac. Do historii Lubaczowa grupa twórczo zbliżyła się podczas warsztatu tworzenia pudełek – kolażowych historii zamkniętych w kartonowych pudełkach. Do ich wnętrza można było zajrzeć przez „dziurkę od klucza”. Kto to zrobił, widział Lubaczów na przestrzeni minionych stu lat – sceny z wesela, świąt Bożego Narodzenia, młyn, rynek, nieistniejące już kino “Melodia” czy obraz miasta w powojennym czasie. Kolejne działanie przeniosło uczestników we współczesne im czasy. Używając aplikacji mobilnej Actionbound stworzyli grę terenową, której głównym celem było poznanie ciekawych miejsc w Lubaczowie. Wspaniałym podsumowaniem wspólnych działań była wystawa stworzonych pudełek, która odbyła się równolegle ze spektaklem „Lubaczów moja mała ojczyzna”. Zarówno wystawa, jak i spektakl cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności.

Inicjatywa odbyła się dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Kresów, Hufcem ZHP, Szkołą Podstawową nr 2 w Lubaczowie, a także Miejską Biblioteką Publiczną w Cieszanowie.

Tymczasem w Szufnarowej… (gmina Wiśniowa)

Spotkanie z przeszłością wsi na 100-lecie odzyskania niepodległości – to piękna inicjatywa, dzięki której udało się przywrócić do życia legendy o terenach Szufnarowej przekazywane z pokolenia na pokolenie. Projekt był silnie związany z edukacją historyczną wśród najmłodszych. Animatorzy chcieli również wpłynąć na zaktywizowanie społeczności lokalnej także w sferze publicznej. Efektem współpracy Pana Zenona Petki, Bartosza Gołąbka i Łukasza Dzioka wraz z przedstawicielami Gminy Wiśniowa, Szkoły Podstawowej w Szufnarowej i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa było nakręcenie dwóch filmów dotyczących lokalnych legend o źródełku Rozalii oraz o Rycerzu Szufnarze i skale Dudniacz.

Do wspólnej pracy zaproszono uczniów ze Szkoły Podstawowej, ich rodziców, a także Seniorów z gminy Szufnarowa. W ramach inicjatywy zorganizowano prapremierę filmu połączoną z warsztatami plastycznymi, podczas których wykonano kartonowe pudełka do podglądania przez dziurkę od klucza scen z poznanych przez nich legend. Działalność w ramach inicjatywy lokalnej cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów - filmy o lokalnych legendach zostały wyemitowane w TVP Rzeszów i w Teleexpressie.

Godowa, gmina Strzyżów

Lokalne święto promujące setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – celem inicjatywy była promocja jednego z najważniejszych świąt narodowych dla Polaków, a także upamiętnienie lokalnych bohaterów z Demokratycznej Armii Krajowej.

Za przygotowanie obchodów święta odzyskania niepodległości były odpowiedzialne animatorki – pani Małgorzata Fiołek, Dagmara Preisner i Katarzyna Paszek, które dzięki współpracy z sołtysem Godowej, przedstawicielami OSP, księdzem proboszczem parafii, dyrektorem, młodzieżą i nauczycielami Zespołu Szkół w Godowej, Radiem Rzeszów i telewizją iTV Południe hucznie zorganizowały i rozpromowały wydarzenie wśród mieszkańców Godowej i okolic.

W sumie w obchodach stulecia niepodległości wzięło udział ponad 500 osób, które uczestniczyły w uroczystej mszy świętej, wieczornicy patriotycznej zorganizowanej przez uczniów ZS w Godowej, wykładzie pracownika IPN o historii udziału mieszkańców Godowej w walkach o niepodległość Polski, a także odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej Demokratycznej Armii Krajowej.

Gra terenowa w Wiśniowej

Wiśniowa Niepodległa Wczoraj i Dziś – inicjatywa polegała na przeprowadzeniu warsztatów i gry terenowej z 17 osobową grupą młodzieży i ich rodziców. Towarzyszył im duch przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ogólnym kontekstem działań było odzyskanie niepodległości przez „małą ojczyznę”. Poprzedzona warsztatami gra polegała na odwiedzeniu przez pięć grup młodzieży kilkunastu punktów zlokalizowanych w różnych zakątkach Wiśniowej. Tam należało rozwiązać zadania stricte związane z kulturą i historią miasteczka – odnaleźć ruiny nieistniejących już obiektów, policzyć drzewa w alei grabowej, zjechać na tyrolce, ułożyć puzzle z podobiznami bohaterów narodowych i przyporządkować im imiona i nazwiska, a także przeprowadzić wywiady z osobami, których zainteresowania lub praca zawodowa współgrają z tematem projektu. Pomysłodawcami i animatorami inicjatywy byli: Anna Rawska, Piotr Ciosek i Mateusz Ryczkowski.

Partnerami projektu byli: Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej oraz Pani Magdalena Wójcik z firmy Inspiracje i Pan Kazimierz Długosz, lokalny kolekcjoner zabytków.

Projekt „Aktywni lokalnie” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Krasne, Gminy Miejskiej Lubaczów, Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa. Jest realizowany przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie”.