Spotkania o kapitale społecznym i animacji lokalnej

Wierzymy, że nasze społeczności lokalne mogą być silne dzięki zaangażowanym i kompetentnym ludziom. Może nas być coraz więcej. Dlatego zapraszamy, spotkajmy się i zacznijmy razem tworzyć kapitał społeczny. Organizujemy pięć 2,5-godzinnych, bezpłatnych warsztatów. Hasło przewodnie każdego z nich to: „Działajmy lokalnie i budujmy kapitał... społeczny!”

Na warsztatach opowiemy Wam także krótko o możliwości edukacyjno-społecznej, która rusza już na jesieni. Akademia Animacji Lokalnej – trzymiesięczny program skierowany do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – nie tylko nauczycieli, także dla pracowników placówek kulturalnych, wychowawczych i innych instytucji; dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych lub osób działających niezależnie.

Uczestnicy Akademii poznają aktywne metody pracy z grupą m.in. , dramę, storytelling, tutoring, open space, a następnie przy wsparciu tutorek z „Dobrego Życia” oraz ekspertów przeprowadzą warsztaty lub inne inicjatywy lokalne z grupami dzieci i młodzieży z gmin Krasne, Lubaczów, Strzyżów lub Wiśniowa. Bo praktyka czyni mistrza!

Więcej informacji o Akademii oraz formularz zgłoszeniowy do Akademii.

A tymczasem...

Zapraszamy na warsztaty w 5 miejscowościach!

Warsztaty poprowadzi Ola Chodasz, prezeska Fundacji Rozwoju "Dobre Życie", trenerka z 15-letnim doświadczeniem, specjalistka dramy, facylitatorka. Od lat zaangażowana w edukację obywatelską, animację społeczno-kulturalną na Podkarpaciu, tutoring zespołów i liderów lokalnych, zarządzanie w NGO, tworzenie i prowadzenie warsztatów i projektów dla młodzieży i dorosłych, budowanie partnerstw i pozyskiwanie funduszy.

Na warsztacie będą również obecni przedstawiciele gmin partnerskich oraz tutorki Akademii: Beata Kozicka, Katarzyna Malec, Beata Paluszek.

Na pewno będzie ciekawie i dynamicznie, a warsztat pozwoli uczestnikom zapoznać się z ideą kapitału społecznego, z wybranymi ćwiczeniami z metody dramy (o której więcej na Akademii), otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania związane z udziałem w Akademii Animacji Lokalnej, organizacją zajęć itp. oraz poznać się nawzajem.

Miejsca i terminy 2,5-godzinnych spotkań

  • Rzeszów, 7 sierpnia, g. 16:00
  • Lubaczów, 16 sierpnia, g. 15:30
  • Strzyżów, 10 września, g. 17:00
  • Wiśniowa, 11 września, g. 16:00
  • Krasne, 12 września, g. 16:00

Nie zastanawiaj się długo, zapisz się na wybrany warsztat!

Wypełnij online formularz zgłoszeniowy (poniżej), aby zarezerwować miejsce i otrzymać dokładne dane dot. miejsca warsztatu.

Projekt „Aktywni lokalnie” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Krasne, Gminy Miejskiej Lubaczów, Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa. Jest realizowany przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie.


Formularz zgłoszeniowy

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 9 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” z siedzibą w Lutczy 994, 38-116 Gwoźnica Górna, KRS: 0000382888 w celu realizacji projektu „Aktywni lokalnie” oraz zgadzam się na ich udostępnienie do celów monitoringu i kontroli przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w szczególności nie jest obowiązkowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w projekcie. Państwa dane osobowe zamieszczone w powyższym formularzu zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby projektu „Aktywni lokalnie”.
CAPTCHA
To pytanie upewnia się, że jesteś człowiekiem i zapobiega automatycznej wysyłce spamu.
5 + 15 =
Prosimy o rozwiązanie powyższego równania i wpisanie wyniku, np. dla 1 + 3 = wpisujemy 4