Edukacja obywatelska

Projekty pozaformalnej edukacji obywatelskiej, kierowane do podkarpackiej młodzieży oraz osób dorosłych z nią pracujących, prowadzimy w Fundacji od 2013 roku. Dotychczas działaliśmy w Jarosławiu, Kroście, Strzyżowie, a od 2016 roku także w Wiśniowej. Nasi trenerzy przeprowadzili szereg trenigów podnoszących umiejętności komunikacji i pracy w zespole, które młodzież wykorzystała nie tylko realizując własne inicjatywy społeczno-kulturalne w projektach, ale też wykorzysta w przyszłości, w życiu osobistym i zawodowym.

Podczas treningów stosowaliśmy innowacyjne metody jak drama, coaching, storytelling, co pomogło nam skuteczniej docierać do młodzieży. Stawialiśmy na naukę przez zabawę i działanie. Inicjatywy zrealizowane przez młodzież były poprzedzone diagnozą lokalną, a więc odpowiadały na potrzeby mieszkańców. Adresowały problemy takie jak samotność, plotki, wywyższanie się i niska aktywność mieszkańców. Młodzież nie tylko wskazywała problemy, ale też poszukiwała rozwiązań - podczas spotkań z tutorami, ekspertami i podczas organizowanych przez nas debat włączających mieszkańców, prowadzonych aktywnymi metodami jak world cafe i Open Space.

Angażowanie młodzieży w sprawy społeczne i publiczne oraz tworzenie platformy jej spotkania i dyskusji z mieszkańcami i władzami samorządowymi zaowocowały większym poczuciem wpływu młodych na otoczenie oraz motywacją do działania. Mamy nadzieję, że będzie to trwały rezultat naszych projektów, który przyczyni się do tego, że na Podkarpaciu będzie mieszkać więcej kompetentnych i świadomych obywateli, gotowych podejmować inicjatywy sprzyjające rozwojowi regionu.

Do połowy 2016 zrealizowaliśmy łącznie 5 projektów edukacji obywatelskiej młodzieży. Projekty były finansowane z funduszy szwajcarskich, norweskich, z Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Strzyżów 2015-16

46 osób z 7 gimnazjów z gminy Strzyżów, po cyklu szkoleń, w tym prowadzonych przez partnera z Islandii, stworzyło wystawy, filmy, teledysk i wiele innych inicjatyw lokalnych aktywizując rówieśników i mieszkańców Strzyżowa i okolicznych wsi. W ramach projektu „Zaloguj się do działania” przeprowadziliśmy także szkolenia z metod pracy z młodzieżą i debaty dla mieszkańców.

Strzyżów 2015

Dzięki 35 młodym osobom z 3 szkół gimnazjalnych i 2 szkół średnich w Strzyżowie odbył się festiwal kulturalny, na którym młodzież mogła zaprezentować swoje pasje oraz podzielić się efektami pracy w grupach: graffiti, mappingowej, teatralnej i filmowej. Festiwal #aktywnyS3 powstał w ramach projektu „Aktywny Strzyzów”, w którym prowadziliśmy także debaty dla mieszkańców i szkolenia dla dorosłych pracujących z młodzieżą.

Krosno, Strzyżów 2013-14

30 osób z 2 liceów uczestniczyło w treningach prowadzonych przez trenerów naszej Fundacji i organizacji młodzieżowej z Litwy, oraz w spotkaniach z tutorami i artystami, co pomogło młodzieży stworzyć cykl happeningów i debat włączających mieszkańców oraz udoskonalić swoje umiejętności i poszerzyć sieć kontaktów. Wielu absolwentów projektu „Obywatel PRO” jest obecnie wolontariuszami naszej Fundacji.

Twórczy Jarosław 2013-14

32 osoby z 2 jarosławskich szkół średnich zorganizowały szereg działań społeczno-kulturalnych w przestrzeni miasta. Po cyklu warsztatów z komunikacji, współpracy i metody projektowej młodzi stworzyli kilka happeningów, dwa wielkoformatowe graffiti z przekazem społecznym, improwizowane przedstawienie, multimedialny pokaz na ratuszu Jarosławia, film i mobilną wystawę zdjęć. Wszystko odbyło się w ramach projektu „Działanie tworzy przyszłość”.

Europejski Jarosław 2013

30 młodych osób z kilku szkół średnich Jarosławia zdobyło wiedzę z zakresu funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, podjęło rozmowy z samorządem lokalnym, przedstawicielami parlamentu Europejskiego i organizacjami pozarządowymi oraz przygotowało i przeprowadziło Obrady Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Wszystko w ramach projektu „Zaloguj się do eurodziałania”.

E-booki i raporty

W latach 2013-2016, wydaliśmy dwie książki o warsztatowej i projektowej pracy z młodzieżą oraz kilka raportów i rekomendacji obywatelskich powstałych po debatach z mieszkańcami, przydatnych osobom pracującym z grupami i społecznościami. Zachęcamy do ich bezpłatnego pobrania.