Integracja międzypokoleniowa

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” od 2012 roku angażuje się w twórczą pracę z grupami międzypokoleniowymi. Łącząc pokolenia przy tworzeniu teledysków do regionalnych piosenek, spektakli, bloga i filmów bazujących na lokalnych historiach, zwyczajach i tradycjach wspieramy budowanie relacji i więzi w lokalnych społecznościach oraz zapobiegamy szerzeniu się stereotypów w postrzeganiu zarówno seniorów jak i młodzieży.

Działania grup międzypokoleniowych wspierają trenerzy, animatorzy i artyści, którzy dbają o to, aby zarówno młode pokolenia mogły uczyć się od seniorów, jak i seniorzy od młodych. Najważniejsze jest jednak otwarcie się na siebie nawzajem, nawiązanie kontaktu, szczery uśmiech i rozmowa. Młodzi i seniorzy poznają swoje światy, znajdują w nich różnice, ale również wpólne tematy i wartości. Obu stronom daje to liczne korzyści. Seniorzy cenią sobie miło spędzony czas i lepsze samopoczucie i zdrowie, młodzi mówią, że dzieki naszym projektom stali się odważniejsi i bardziej otwarci na świat. Potwierdza się przesłanie, jakie idzie za nazwą naszego programu: „Lepiej razem - razem lepiej”.

Do końca 2015 roku zrealizowaliśmy łącznie 5 projektów integracji międzypokoleniowej w partnerstwie z Gminą Niebylec i Strzyżów oraz lokalnymi instytucjami edukacji i kultury. Projekty były finansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisję Europejską. W 2016 roku mamy nadzieję kontynować współpracę z Gminą Niebylec i Strzyżów oraz rozszerzyć zasięg naszych projektów na Gminę Korczyna. Jesteśmy otwarci na współdziałanie również z innymi społecznościami i samorządami.

Niebylec i Strzyżów 2015

Seniorzy i młodzież z dwóch gmin, w sumie 117 osób, stworzyło widowisko muzyczno-teatralne „Między nami szoooł” oparte na historiach mieszkańców, trzy teledyski do regionalnych piosenek i 16 krótkich filmów o życiu, które są promowane na blogu międzypokoleniowym.

Niebylec 2014

Grupa międzypokoleniowa z Niebylca i okolic nagrała cztery piosenki regionalne, stworzyła spektakl pt. „Poprawiny”, zrealizowany w oparciu o metodę community theatre, trzy teledyski do regionalnych piosenek i bloga.

Niebylec 2013

Seniorzy i młodzież wzięli udział z wideokonferencji z Johnem Somersem, ekspertem teatru ze społecznością lokalną z Wielkiej Brytanii, stworzyli spektakl odkrywający powiązania Mickiewicza z dziedziczką Ziemi Niebyleckiej oraz film fabularny pt. Niebyleckie więzi.

Gwoźnica i Niebylec 2012-13

W projekcie wzięło udział 25 seniorów i 30 gimnazjalistów z dwóch podkarpackich miejscowości: Niebylca i Gwoźnicy Górnej oraz ich okolic. Wspólnie z animatorami i artystami stworzyli oni dwa spektakle bazujące na lokalnych tradycjach, przyśpiewkach i legendach oraz własnej pomysłowości i potencjale. Na każdą z premier przybyło ponad 200 mieszkańców.

Radzyń Podlaski 2013

W ramach projektu „Most pokoleniowy” seniorzy i gimnazjaliści z Radzynia Podlaskiego w województwie lubelskim odbyli cykl warsztatów oraz stworzyli spektakl, piosenkę i pytania do debaty. W ramach projektu powstał również blog i film.

E-book

W publikacji z 2013 roku opisujemy ideę integracji międzypokoleniowej, stosowane przez nas twórcze metody rozwijania więzi między pokoleniami oraz korzyści z tego płynące. Dzielimy się doświadczeniami tworzenia relacji między mieszkańcami, których dzieli różnica wieku, ale łączy chęć organizacji wyjątkowych wydarzeń kulturalnych dla społeczności lokalnych.