Profilaktyka uzależnień

Z naszej wiedzy i doświadczeń w pracy z ludźmi wynika, że sięganie po używki jest próbą poradzenia sobie z wewnętrznymi napięciami i poczuciem braku perspektyw. Zdaża się że jest to rezultat niskiego poziomu wiedzy i umiejętności interpersonalnych, takich jak budowanie relacji czy asertywna komunikacja. Im szybciej uzupełnimy brakujące kompetencje dzieci i młodzieży, tym bardziej świadomie będą dokonywać wyborów życiowych, co uchroni je przed uzależnieniami.

Młodzi w obecnych czasach nie lubią pogadanek, pouczania, zakazów. Najlepiej uczą się poprzez działanie i przeżywanie. Dlatego do pracy z nimi wybraliśmy metodę teatru edukacyjnego, bazującą na brytyjskim modelu theatre in education, oraz warsztaty w których wykorzystujemy metodę dramy.

Do połowy 2016 roku kadra Fundacji zrealizowała dwa projekty dla gimnazjów powiatu strzyżowskiego i rzeszowskiego dofinansowane ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli” oraz dwa projekty z funduszy podkarpackich gmin.

Teatr edukacyjny

Przedstawienie jest tak skonstruowane, aby problemy głównej bohaterki były tożsame z odczuwanymi przez młodzież i by widzowie aktywnie poszukiwali rozwiązań.

Rezultaty

Wyniki ewaluacji naszych działań profilaktycznych z wykorzystaniem dramy i teatru edukacyjnego wyraźnie pokazują, że wybrane metody są zarówno atrakcyjne, jak i skuteczne.

Opinie nauczycieli

W czasie realizowanych warsztatów i spektakli interaktywnych towarzyszyli nam nauczyciele, dyrektorzy i pedagodzy szkolni. Zapraszamy do zapoznania się z ich opiniami.