Opinie nauczycieli

Oprócz ewaluacji przeprowadzonej wśród uczennic i uczniów zapytaliśmy o informację zwrotną nauczycieli, którzy obserwowali realizację projektu w październiku 2014 i czerwcu 2015. Jesteśmy pozytywnie zbudowani tym, co usłyszeliśmy:

Inicjatywa bardzo ciekawa. Uczniowie są włączeni w rozwiązywanie problemu występującego w realizowanej scence (teatrze). Sytuacje są bardzo życiowe. Wspólne rozwiązywanie problemów być może pozwoli uniknąć, niektórym z uczniów, popełnienia błędów w życiu, ewentualnie znaleźć pomoc w ich rozwiązaniu.
Wojciech Małek
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej


Zajęcia miały atrakcyjną dla uczniów formę. Mocno ich angażowały: doświadczenie = przeżycie = dłużej pamiętamy. Dały im szanse szukania rozwiązań sytuacji trudnych, w których być może sami kiedyś się znajdą.
Maria Czarnik
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej


Zajęcia bardzo ciekawe, aktywujące dzieci do samodzielnego myślenia i działania na trudne tematy życiowe. Myślę, że sceny przygotowane przez młodzież dadzą dużo do myślenia, a przede wszystkim skłonią do wyciągnięcia pozytywnych wniosków.
Lesław Macieszkiewicz
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej


45 minutowy fragment zajęć, w których brałam (czynny) udział podobał mi się. Oczywiście nie można tej opinii uogólnić na całe zajęcia jednak to, co widziałam było dobre: nie sztuczne, żywe, oddziałujące na młodzież. Prowadząca ma dobry kontakt z dziećmi, a aktorki są naturalne i (co ważne) młode, znające problemy młodzieży i umiejące się wcielić w swoje role. Scenki były dobrze dobrane do realiów - wszędzie są podobne problemy. Ważne jest podkreślenie, że nie można wszystkiego „zwalić” ma wpływ środowiska, że to od nas zależy, jak pokierujemy swoim życiem. Uczniowie z klasy IIa powiedzieli mi, że fajna była praca w małych grupach. Dawid mówił, że scenki z video były realistyczne, Misiek: „dobry pomysł z ankietami”, Kamil „można było szczerze pogadać, otwarcie, bez cykania się”, Wiktoria „dobre były zajęcia z właściwego komunikowania się, Nikola: „odgrywanie ról było super”.
Marzena Dubiel
Gimnazjum Publiczne nr 1 w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie


Projekt porusza kwestie bardzo ważne dla młodego człowieka, szczególnie w wieku gimnazjalnym. Młodzi ludzie nie zawsze potrafią sobie radzić z problemami, wskazywanie im propozycji dróg rozwiązań jest bardzo potrzebne. Uczestnictwo „na żywo” w scenkach dramowych na pewno pozostawiło ślad w pamięci uczniów. Dodatkowo zaistnienie w nowej scenerii (sala gimnastyczna, a nie klasowa), nowi prowadzący (nie wychowawczyni, czy nauczyciel) pozwoliło na otwarcie się i aktywne uczestnictwo zaangażowanych uczniów. Projekt odebrany bardzo pozytywnie przez nauczyciela. Profesjonalnie prowadzony.
Krystyna Duplaga
Gimnazjum Publiczne nr 1 w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie


Myślę, że projekt jest bardzo dobry dla młodzieży. Ukazuje im czym jest młodość, jakie są problemy z nią związane, jak bardzo łatwo wpaść w problemy, zamknąć się w sobie, wpaść w kompleksy, uzależnienia, narkotyki, alkohol. Ukazuje jak ważne są właściwe relacje z przyjaciółmi, rodzicami. Wskazuje jak wielką i ważną rolę pełnią rodzice w procesie wychowania młodego człowieka. 
Ks. Mariusz Romanowski
Gimnazjum Publiczne nr 1 w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie


Finalne przedstawienie pracy grupy pokazało zasadność i efektywność pracy. Każdy miał możliwość zaangażowania się w pracę grupy, ale i mógł przedstawić swoje spostrzeżenia. To co młodzi wyniosą z projektu zmodyfikuje ich życie, ale już teraz mieli szanse na „przećwiczenie” modelowych sytuacji, „przegadanie” problemów i dyskusje. Myślę, że wynieśli „sposób” jak sobie radzić z problemami. 
Małgorzata Sołtys
Gimnazjum Publiczne nr 1 w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie


W mojej ocenie projekt wychodzi naprzeciw potrzebom młodzieży, skłania do myślenia, poszukiwania innych sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych, z rówieśnikami, rodzicami - innymi, niż sięganie po alkohol i narkotyki. Projekt pokazuje, że alkohol i narkotyki niczego nie rozwiązują, a często komplikują jeszcze bardziej życie i negatywnie wpływają na relacje międzyludzkie. Każde działanie, które uczy myślenia „przed”, a nie „po” jest dobre i pożądane. 
Elżbieta Wojtuń
Gimnazjum Publiczne nr 1 w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie


W 2015 roku kontynuowaliśmy zbieranie informacji zwrotnych od nauczycieli i oto, co sądzą o profilaktyce uzależnień w wykonaniu naszego zespołu trenersko-aktorskiego:

Opinie nauczycieli z Gimnazjum im. Ks. Ppłk. St. Żytkiewicza w BoguchwaleZajęcia bardzo interesujące, tematem dostosowane do grupy wiekowej klas gimnazjalnych. Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie i włączenie uczniów do dyskusji poprzez pracę w grupach. Zajęcia godne polecenia szkołom gimnazjalnym i nie tylko. Prowadzący grają jak zawodowi aktorzy.
Teresa Angerman-Jasiczek


Metoda atrakcyjna pozwalająca się wczuć w sytuację, w problemy młodzieży, zmuszająca młodzież do pewnych przemyśleń i działania.
Monika Borek-Janda


Ciekawa forma zajęć; mocną stroną jest różnorodność metod przy ukazywaniu w sposób wieloaspektowy problemu. Metoda dramy, burzy mózgów – trafiona; to zwykle skłania uczestników spektaklu do zachowań asertywnych.
Barbara Żak


Zajęcia bardzo atrakcyjne. Młodzież czynnie i interaktywnie uczestniczy w zajęciach. Zabiera głos, prezentuje swoje potrzeby i opinie. Prezentuje również swoje scenariusze dotyczące danej sytuacji.
Mariusz Miąsik


Opinie nauczycieli z Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie: Zajęcia bardzo atrakcyjne w swojej formie i treści. Potrafiły one skupić i zaciekawić uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach (zadawali pytania, prowadzili dyskusję).
Wiesław Łuszczki


Po dopracowaniu szczegółów metoda będzie atrakcyjna i efektywna. Ważne jest to, że widzowie (młodzież) angażują się w przygotowanie scenek (trzeba ściślej określić szczegóły). Zabrakło podsumowania (i ew. przedstawienia daleszego ciągu wydarzeń w sensie dydaktycznym).”
Kazimierz Grodzki

[Przypis realizatorów: metoda teatru edukacyjnego faktycznie odchodzi od dydaktyki i przekazywania młodzieży jak sytuacja powinna się zakończyć. Jej nieodłącznym elementem jest stawianie pytań, prezentowanie problemów i towarzyszenie młodzieży w poszukiwaniu przez nią samą rozwiązań].


Temat na czasie, bardzo ciekawa metoda aktywna i interakcja z uczniami. Dobra gra aktorska i super wizualizacja komputerowa. Bardzo dobra relacja osoby prowadzącej i aktorek z uczniami. Twórcze zaangażowanie młodzieży i jej aktywność.
Grzegorz Adamczyk


Specjaliści o naszym projekcie


W teatrze edukacyjnym młodzi ludzie spotykają bohatera, który mierzy się ze znanymi im problemami. Mogą mu się dokładnie przyjrzeć i zobaczyć konsekwencje jego działań, a następnie zobaczyć, co by było, gdyby postąpił inaczej. Te zajęcia realizują najgłębszy sens profilaktyki: pokazują młodzieży, jak ważne jest samodzielne dbanie o realizację w swoim życiu takich wartości jak zdrowie, odwaga czy rozwój.
Aleksandra Chodasz
autorka dramowych projektów profilaktycznych
oraz publikacji o teatrze i dramie,
m.in. dla Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Młodzież nie lubi pogadanek, pouczania, gotowych recept. Dobrze reaguje na programy, które pozwalają na działanie i przygotowują do podejmowania decyzji. Zajęcia metodą teatru edukacyjnego dają szanse na kształtowanie prawidłowych postaw oraz realizację założonych przez szkoły celów profilaktycznych. Na długo zapadają w pamięć zgodnie z zasadą „To, co przeżyłeś, zostanie z tobą”.
Barbara Modliszewska
pedagog szkolny, członek Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
koordynator działań profilaktycznych
na terenie gminy Strzyżów


Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.