Zespół

Aleksandra Chodasz

Trenerka i superwizorka dramy, prezeska Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”. Ma 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w środowiskach szkolnych, samorządowych, biznesowych, w organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych. Ukończyła roczny kurs dramy stosowanej na Uniwersytecie w Exeter, studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski), kursy i praktyki aktora i jokera Teatru Forum (Sandy Ackerman, Mezzi Franklin, Roberto Mazzini), szkołę trenerską Moniki Sowickiej, wiele kursów rozwojowych i doskonalących kompetencje pracy z grupą, tworzenia szkoleń i projektów oraz prowadzenia debat z wykorzystaniem metody Open Space Technology. Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (I stopnia), Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (II stopnia) i Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA (stopień superwizora). Jedną z jej pasji jest zarządzanie w organizacjach pozarządowych, co z przyjemnością praktykowała w United Way Polska (dyrektor ds. współpracy z firmami, 2003-2007), Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA (członkini-założycielka i liderka wielu projektów od 2002, prezes zarządu w 2008-2012), a od 2011 roku w założonej przez nią na Podkarpaciu Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” i firmie Trener Dramy. Przeprowadziła ponad 4500 godzin szkoleń m.in. z zakresu budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, obsługi klienta, zarządzania przez wartości, przywództwa, prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem metody dramy (m.in. dla AXA, British Council, Kancelarii Wierzbowski Eversheds, Luxmed, Medicover, Muzeum Powstania Warszawskiego, Santander Consumer Banku, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle oraz wielu instytucji oświatowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz organizacji pozarządowych w całej Polsce). Uwielbia wszystko, co związane z dobrym życiem, m.in. kontakt z przyrodą i twórcze spędzanie czasu z ludźmi. Swoją pasją, jaką jest praca DRAMA, dzieli się nie tylko podczas warsztatów, ale i w sieci, pod adresem: https://www.facebook.com/trenerdramy/

Łukasz Grudysz

Jest filmowcem, fotografikiem, podróżnikiem i fascynatem kultury karpackiej i nieco dalej – bałkańskiej. Swoje pasje i fascynacje kulturowe zręcznie miksuje czego efektem są cykle fotografii, filmy dokumentalne i opracowania multimedialne ze wspólnym mianownikiem – “podróż przez życie" , a może raczej "życie to podróż". Nigdzie nie porusza się bez plecaka pełnego sprzętu, tj: kamery, aparatów obiektywów i sucharków bieszczadzkich. Nigdy nie zabiera ze sobą map, bo dla niego liczy się tylko spontaniczność a ustalone trasy z punktu do punktu za każdym razem przemierza inna drogą. Stąd tak dobrze odnajduje się w naszych fundacyjnych przygodach międzypokoleniowych, które doprowadziły m.in. do powstania filmu fabularnego i teledysków międzypokoleniowych, które Łukasz nagrywał, montował i których był producentem.

Andrzej Łapkowski

Dziennikarz, tłumacz, fotograf, operator, szkoleniowiec, specjalista od funduszy unijnych. Urodzony w Rydze, na Podkarpacie przyjechał na studia, jako stependysta rządu polskiego. Sporo czasu poświecał tłumaczeniom z jezyka rosyjskiego. Największym osiągnieciem jest przetłumaczenie książki znanego rosyjskiego publicysty Wiktora Suworowa „Cofam wypowiedziane słowa”. Po ukończeniu filologii polskiej zaczął pracę w lokalnym dzienniku Super Nowości. Jako dziennikarz rozwinął drzemiącą w sobie od dzieciństwa pasję fotografowania, a następnie doskonaląc swój warsztat przerzucił się na filmowanie. Współpracował i wpółpracuje z kilkoma telewizjami lokalnymi i agencjami producenckimi. Jest autorem wielu zdjęć do albumów i wydawnictw poświęconych dziedzictwu kulturowemu Podkarpacia, życiu społecznemu, przedsiębiorczości itd. Pomysłodawca i założyciel Telewizji Internetowej eMaxi.tv. Od 2010 roku jest kierownikiem Biura Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania w Strzyżowie, która funkjonuje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Brał udział w kilku projektach dla dzieci i młodzieży szkoląc z zakresu podstaw dziennikarstwa i fotografii. Lubi i ceni współpracę w grupie. Pasjonuje się parapsychologią i technikami motywacyjnymi.

Beata Kozicka

Coach, trener Akademii Mistrzów Treningu na poziomie Profesjonalista, ekspert relacji. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, praktyczną wiedzę w zakresie technik NLP oraz szybkiego czytania i technik pamięciowych. Od kilku lat realizuje przedsięwzięcia związane z wydobywaniem potencjału indywidualnego. Zwolenniczka aktywizujących metod nauczania. W kręgu jej zainteresowań zawodowych leży rozwój osobisty człowieka, jako pełnowartościowej jednostki. Przeprowadziła ponad 700 godzin warsztatów: dla młodzieży m.in. szybkie czytanie i mnemotechniki, edukacja zdrowotna, dotyczące umiejętności społecznych i osobistych, a także dla osób dorosłych w firmach, samorządach i organizacjach pozarządowych w zakresie umiejętności tzw. „miękkich " (komunikacja, zarządzanie sobą w czasie, konflikt w zespole, teambuilding, organizacja i planowanie, przywództwo, informacja zwrotna, asertywność, obsługa klienta, motywacja, negocjacje, trening twórczości, coaching). Prywatnie spędza czas na podróżach, wędrowaniu, poznawaniu nowych rzeczy i nauce.

Katarzyna Malec

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych Public Relations w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Studium Animatorów Kultury na specjalności fotografia i film. Absolwentka “Dramowej Akademii Wolontariackiej” obecnie na stażu dramowym. Ukończyła wiele kursów pracy z grupami np. Trening Teatru Forum, Metody pracy z młodzieżą, kurs trenerski, kurs tworzenia przejrzystych i zapamiętywalnych fipchartów szkoleniowych. Ma kilkuletni staż pracy jako pedagog, socjoterapeuta w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych i działaczka podkarpackich organizacji pozarządowych. Obecnie angażuje się jako wolontariuszka w Fundacji "Dobre Życie" przy realizacji projektu miedzypokoleniowego “Lepiej razem - razem lepiej” pracując z młodzieżą i seniorami z gmin Niebylec i Strzyżów. Pełni też funkcję tutorki grupy młodzieży gimnazjalnej z miejscowości Żarnowa w projekcie edukacji obywatelskiej “Zaloguj się do działania”, podczas którego młodzież prowadzi diagnozę społeczności i przygotowuje własną inicjatywę społeczno-kulturalną.

Beata Piech

Pedagog, studia skończyła na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalizacji profilaktyka społeczna z resocjalizacją. Jest również starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej). Obecnie jest w trakcie uzyskania dyplomu socjoterapeuty i kończy kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Ma doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji i realizacji czynności organizacyjno-promocyjnych - odbywa staż jako asystentka koordynatora i zarządu w Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”, przez trzy lata prowadziła własną działalność gospodarczą. Uwielbia pracować z ludźmi niezależnie od wieku i pochodzenia. Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, w tym z osobami z niepełną sprawnością. Doświadczenie zdobywała w takich placówkach jak Dom Dziecka, Schronisko dla Nieletnich, Ośrodek Terapii Uzależnień, Pogotowie Opiekuńcze, Sądy, Świetlice środowiskowe. Odbyła staż w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Rzeszowie (Sąd Okręgowy). Jest autorką zajęć dla osób mających problemy z zaburzeniami odżywiana. Od kilku lat udziela się jako wolontariuszka w organizacjach pozarządowych. Brała udział w szkoleniach z antydyskryminacji, animacji, budowy zespołu, organizacji i technik pracy biurowej, public relations, negocjacji zawodowych, metody dramy, treningu umiejętności pracy z młodzieżą, komunikacji interpersonalnych i wielu innych. Od stycznia 2014 roku wspiera wolontarystycznie organizację wydarzeń oraz prowadzenie grupy młodzieży ze Strzyżowa i Krosna w ramach projektu „Obywatel PRO” realizowanego przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA i Fundację Rozwoju „Dobre Życie”.

Anna Wójcik

Pedagog, instruktor tańca współczesnego, pasjonatka teatru, inicjatorka cyklicznego koncertu charytatywnego pod hasłem „Nadziani nadzieją” organizowanego przy Uniwersytecie Rzeszowskim na rzecz osób z chorobą nowotworową, współtwórczyni autorskiego spektaklu studenckiego S.E.S.J.A. czyli Szalone Ekscesy Studentów Jednego Akademika wystawianego m. in. podczas I Festiwalu kultury studenckiej kultURalia 2013. Na Uniwersytecie Rzeszowskim ukończyła studia z zakresu ekonomii oraz pedagogiki – specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym. Zwolenniczka świadomego wyboru drogi życiowej, pracowała jako doradca zawodowy w projekcie Partnerstwo dla Pracy realizowanym w Ośrodku Aktywizacji w Krośnie oraz zainicjowała utworzenie Koła Naukowego „KOMPAS”, którego celem jest m. in. propagowanie aktywności i samoświadomości wśród studentów oraz propagowanie wiedzy na temat zawodów wśród uczniów liceum. Absolwentka „Dramowej Akademii Wolontariackiej”. Obecnie prowadzi warsztaty twórcze na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz trzy grupy taneczne przy Osiedlowym Domu Kultury w Rzeszowie. W Fundacji Rozwoju „Dobre Życie" współpracowała przy realizacji projektu „Obywatel PRO", który miał na celu rozwój postawy proobywatelskiej wśród licealistów z Podkarpacia i Mazowsza. Jako asystentka trenera i tutorka wspierała działania młodzieży w Strzyżowie. Obecnie jest ewaluatorką w projekcie edukacji obywatelskiej „Zaloguj się do działania" dla gimnazjalitek i gimnazjalistów w gminie Strzyżów. Stara się żyć zgodnie ze słowami piosenki Marka Grechuty „ważne są tylko te dni których jeszcze nie znamy…”.

Arkadiusz Ziętek

Specjalizuje się w teatrze improwizowanym (improv), twórca teatralny urodzony w Lublinie. Od 1989 roku związany z wieloma grupami teatralnymi Lubelszczyzny, a od 2001 zatrudniony w berlińskim stowarzyszeniu Interkunst e.V. na stanowisku kierownika artystycznego. Jako reżyser, aktor, trener, scenarzysta angażuje się w projekty teatralne dotyczące głównie problemów społecznych i politycznych. Swoje działania kieruje często do mieszkańców małych miejscowości. W jednym z nich, „Instant Acts przeciwko przemocy i rasizmowi“ w ostatnich latach uczestniczyło aktywnie i było widzami dziesiątki tysięcy młodych mieszkańców Niemiec i Włoch. Jako reżyser i współautor brał udział w tworzeniu spektakli zajmujących się trudna tematyką historyczną dotyczącą powojennej historii niemiecko niemieckiej, „Macht das tor auf“ i „Beschädigte Seelen“. Organizator i uczestnik warsztatów teatralnych oraz kursów dramy i teatru ze społecznością, (m. in. Keith Johnstone, Susan Batson, Larry Moss, Yoshi Oida, John Somers). Absolwent studiów podyplomowych w Collegium Civitas na kierunku „Trener Coach“. Obecnie kontynuuje naukę w na PWST we Wrocławiu na podyplomowym kierunku „Reżyseria teatru dzieci i młodzieży“. Wraz z Mike’iem Hughes’em (Uncalled for) poprowadził jeden z pierwszych w Polsce warsztatów impro, który był ważnym impulsem do dynamicznego rozwoju tego gatunku teatru w naszym kraju. Oprócz zajęć scenicznych, bazując na doświadczeniach wyniesionych z teatru i studiach trenerskich prowadzi warsztaty i szkolenia wspierające umiejętności interpersonalne w zakresie, spontaniczności, kreatywności, komunikacji, współdziałania, wystąpień publicznych oraz budujących i integrujących grupę. Wykształcenie akademickie: Ochrona Środowiska na Lubelskim Uniwersytecie przyrodniczym, podyplomowe: Trener Coach ­ Collegium Civitas. Warsztaty i Kursy: Praca z Aktorem, Praca nad Rolą, Interpretacja Tekstu, Praca przed kamerą, Method Acting, Alexander Technique, Improv, Drama, Teatr Uciśnionych Augusto Boala.

Przy realizacji przedsięwzięć Fundacji współpracuje z nami wielu innych trenerów, artystów i specjalistów. Ich nazwiska i role wymieniamy przy poszczególnych projektach. Zapraszamy do współpracy z Fundacją osoby, które widząc nasze inicjatywy chcą się podzielić swoimi kompetencjami, pomysłami i/lub chcą się włączyć w działania.