Integracja międzypokoleniowa 2

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” od 2012 roku angażuje się w twórczą pracę z seniorami i młodzieżą w gminie Niebylec, na Podkarpaciu. Prowadzimy otwartą grupę międzypokoleniową, która, współpracując z trenerkami, tutorkami, wolontariuszami i artystami stworzyła trzy spektakle, film fabularny „Niebyleckie więzi” i trzy teledyski do regionalnych piosenek.

Każde z naszych wspólnych działań ma nie tylko efekt artystyczny, ale też wzmacnia w międzypokoleniowe przyjaźnie, rozwija potencjały, kolejne zainteresowania i radość życia, a przede wszystkim motywację do dzielenia się sobą z innymi mieszkańcami. Każde dzieło angażuje nie tylko stałych uczestników naszych spotkań, których jest już obecnie 50, ale też okolicznych mieszkańców, którzy często wspierają nas dobrą radą, udostępnianiem strojów, materiałów, miejsc do nagrań. Przychodzą też licznie na premiery i inne wydarzenia organizowane w ramach projektów oraz kibicują nam wszystkim podczas wystąpień w lokalnych mediach. Jesteśmy za to wszystko wdzięczni, bo dobrze jest czuć się częścią większej całości, jaką jest społeczność gminy Niebylec.

To jest nasz cel – twórczo współdziałać z możliwie wieloma osobami i instytucjami dla jak najlepszych efektów międzyludzkich i kulturalnych. - mówi Aleksandra Chodasz, prezeska Fundacji „Dobre Życie” i inicjatorka międzypokoleniowych działań w gminie Niebylec.

Zapraszamy do współpracy

W zespole Fundacji cieszymy się z każdego spotkania, na którym przydają się nasze doświadczenia w pracy z ludźmi i pasja dla animacji społeczności lokalnych. Sprawia nam to wiele radości i przynosi satysfakcję. Nieustannie generujemy nowe pomysły i jesteśmy otwarci na dzielenie się nimi także z innymi organizacjami i miejscowościami. Prowadzimy warsztaty i projekty także poza Niebylcem, w projektach Fundacji oraz jako partnerzy lub specjaliści w działaniach innych instytucji. Zapraszamy do współpracy.

Nasze projekty międzypokoleniowe