Ekonomia społeczna po ludzku

Powstanie w Strzyżowie Centrum Integracji Społecznej oraz prospołeczna działalność gminy stały się inspiracją dla trzech aktywistek, Beaty Słowiak, Anny Furtek i Anny Wójcik, których pomysł przerodził się w inicjatywę. Merytorycznym wsparciem objęła ją Aleksandra Chodasz, a patronatem Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”.

Celem inicjatywy jest podniesienie poziomu integracji mieszkańców gminy Strzyżów i przeciwdziałanie uprzedzeniom mieszkańców wobec osób określanych mianem zagrożonych wykluczeniem, czyli po prostu osób w trudnej sytuacji – zawodowej, osobistej.

Mieszkańcy Gminy – młodzież, dorośli i seniorzy oraz uczestnicy działającego w Strzyżowie Centrum Integracji Społecznej mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach integracyjnych oraz edukacyjno-twórczych pt.: „Twórcze podejście do ekonomii społecznej”. Wspólnie spędzony czas zaowocował nawiązaniem wzajemnych relacji, poszerzeniem wiedzy o ekonomii społecznej oraz owocną pracą w postaci interesujących projektów wykonanych przy współpracy z:

  • trenerkami z Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” (Olą Chodasz i Beatą Piech)
  • specjalistami ekonomii społecznej (Beata Bartnik i Tomasz Dec z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego)
  • Anną Furtek, plastyczką z Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie
  • fotografami: Dagmarą Midurą i Andrzejem Łapkowski.

Ekonomia społeczna: człowiek – zaangażowanie – działanie – efekt

Czas warsztatów był okazją do integracji i doskonalenia umiejętności współpracy, ale przyczynił się także do stworzenie materiału do folderu o ekonomii społecznej, który w przystępny, zrozumiały, a także artystyczny sposób prezentuje tą dziedzinę gospodarki.

Uczestnicy zajęć wybrali kluczowe pojęcia związane z ekonomią społeczną, które zostały zilustrowane efektownymi zdjęciami.

Folder do pobrania – kliknij Zapraszamy do bezpłatnego pobrania i obejrzenia folderu „Ekonomia społeczna po ludzku”


Inicjatywa „Ekonomia społeczna po ludzku” była realizowana od 1 września do 30 listopada 2017 roku.

Partnerzy: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie oraz Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON - Rozwój i Innowacja”. Inicjatywa współfinansowana przez Gminę Strzyżów.