Przedstawienie w Niebylcu

Efektem trwającego od jesieni 2012 roku projektu „Lepiej razem”, zainicjowanego przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie”, jest przedstawienie stworzone przez jego uczestników: młodzież gimnazjalną oraz osoby powyżej 50 roku życia. Uczestnicy są autorami scenariusza, scenografii, a także wystąpią na scenie.

Treścią przedstawienia są lokalne tradycje oraz codzienne sprawy kiedyś i dzisiaj. Będzie to więc okazja, by powspominać minione czasy, dowiedzieć się więcej o nich i o swojej miejscowości. Przedstawienie to nie tylko prezentacja kolejnych scen, ale też muzyka na żywo oraz okazja do wspólnego spotkania, w tym do dialogu miedzypokoleniowego.

Po spektaklu, który odbędzie się 21 marca o 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu zapraszamy do wspólnego spotkania i rozmów. Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek i napoje.

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do przygotowania i realizacji finału w Niebylcu, w tym w szczególności:

  • uczestniczkom i uczestnikom projektu w każdym wieku - za zaangażowanie, kreatywność i otwartość na współpracę;
  • wolontariuszkom, Małgorzacie Gubernat, Annie Ferenc, Edycie Furze oraz wolontariuszowi, Tomkowi Wiechowi - za aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań międzypokoleniowych i przygotowań do spektaklu;
  • Pani Lucynie Małek-Adamiak, dyrektorce Zespołu Szkół w Niebylcu, Pani Renacie Kozdraś i Panu Wiktorowi Bochenkowi, Dyrektorowi GOK - za wsparcie promocyjne i organizacyjne oraz obecność i dobre rady;
  • Pani Jolancie Janson - za duszę artystki i kompetencje aktorskie i reżyserskie, które dodały blasku pomysłom uczestniczek i uczestników;
  • Panu Antoniemu Chuchli, Prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej i Pani Władysławie Sworst z Biblioteki w Niebylcu - za wsparcie w promocji projektu wśród seniorów;
  • Pani Zofii Daszykowskiej, przewodniczącej Związku Emerytów i Rencistów z Niebylca oraz członkom związku - za dzielenie się wspomnieniami w miłej atmosferze.
  • Panom Pawłowi Czurczak i Marcinowi Czurczak z firmy NEOBUS oraz Panu Józefowi Sołtysowi, sołtysowi miejscowości Niebylec - za wsparcie finansowe pomysłu na poczęstunek dla widzów i uczestników projektu po spektaklu.