Działanie tworzy przyszłość 2013

Naszą współpracę z młodzieżą z dwóch szkół średnich z Jarosławia promujemy hasłem „Zaloguj się do działania”. Wierzymy, że każdy ma wystarczająco wiele wyobraźni i umiejętności, by działać na rzecz otoczenia i jednocześnie się rozwijać. Wystarczy się zdecydować. Fundacja taka jak „Dobre Życie”, dzięki kompetencjom animatorów, trenerów, artystów i wolontariuszy, może zapewniać wsparcie, na przykład w postaci szkoleń i konsultacji. Razem możemy zmieniać świat!

„Zaloguj się do działania” realizujemy w ramach „Działanie tworzy przyszłość – projekt angażowania młodych na rzecz społeczności lokalnych”.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży uczęszczającej do dwóch szkół średnich: I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz Zespołu Szkół Plastycznych im. S. Wyspiańskiego w Jarosławiu, przez stworzenie, przeprowadzenie i propagowanie programu angażowania młodych na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych.

Od lutego 2013 r. do stycznia 2014 r. realizowane będą działania na trzech płaszczyznach:
 1. Edukacja młodzieży:
  • Profesjonalne warsztaty happeningowo-teatralne, street-artowo-medialne.
  • Praca z nieprzeciętnymi ludźmi, artystami, ekspertami w swoich dziedzinach.
  • Videokonferencje z młodzieżą z Niemiec i Hiszpanii, która z powodzeniem realizuje własne projekty.
  • Tworzenie artystycznego wydarzenia w przestrzeni miejskiej Jarosławia realizacja przez nią ich własnych projektów, będących odpowiedzią na problemy lokalne.
  • Podejmowanie niekonwencjonalnych, odważnych twórczych działań i odkrywanie swoich talentów i potencjałów!
  Wszystkie zajęcia będą prowadzone angażującymi i atrakcyjnymi metodami: dramy, happeningu, videokonferencji, grafitti, sztuki, multimediów. Większość z nich będzie się odbywać we wtorki po lekcjach i w wybrane weekendy. Szczegółowy harmonogram wkrótce na stronie.
 2. Dzielenie się doświadczeniami z dorosłymi pracującymi z młodzieżą, w celu zbudowania kapitału społecznego wokół tematu angażowania młodych w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych:
  • Dwa 4-dniowe wyjazdowe treningi umiejętności związane z angażowaniem młodych, w tym komunikacji, motywowania, w wynajętym ośrodku szkoleniowym na Podkarpaciu.
  • Trzy 2-dniowe szkolenia przybliżające narzędzia pracy z młodzieżą, w tym jak łączyć potrzeby młodych z potrzebami społeczności lokalnych.
  • E-book nt. włączania młodzieży, w tym z mniejszymi szansami, w działania na rzecz społeczności lokalnych. E-book będzie dostępny online, także po zakończeniu projektu, by pokazać jak młodzież może „porządkując otoczenie” sama się rozwijać i zwiększać swoje szanse na sukces życiowy, jak dorośli mogą ją w tym wspierać i jak przekłada się to na budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Działania w społeczności lokalnej:
  • Otwarte spotkanie w Jarosławiu, dla mieszkańców miasta i okolic, uczestników projektu, przedstawicieli NGO, biznesu i samorządu. Wynikiem spotkania ma być wypracowanie rekomendacji nt. międzysektorowego podejmowania działań na rzecz Jarosławia i okolic.
  • Zaproszenie do uczestnictwa w artystycznym wydarzeniu w przestrzeni miejskiej Jarosławia, będącym finałem projektu.
  • Promocja idei projektu, w celu zainteresowania mieszkańców Jarosławia i okolic, angażowaniem się w sprawy społeczności lokalnej (informacje w mediach, plakaty).

Partnerzy projektu