Efektywność w projektach

Szkolenie kierujemy do dorosłych z Podkarpacia, którzy pracują w projektach społeczno-kulturalnych i obywatelskich lub chcą zacząć pracę projektową w organizacji, w której działają.

Korzyści z udziału

 • poznanie nowych narzędzi zarządzania sobą i zespołem projektowym dla zwiększenia efektywności swoich działań;
 • poszerzenie wiedzy o tym jak można wykorzystywać nowe technologie zarówno przygotowując projekt jak i podczas jego realizacji;
 • wymiana wiedzy i doświadczeń, udział w tworzeniu środowiska wspierających się wzajemnie twórców i realizatorów projektów na Podkarpaciu;
 • materiały edukacyjne i zaświadczenie udziału.

Termin i miejsce szkolenia

2-3 grudnia 2013 (poniedziałek, wtorek w godz. 9.00-15.30)
Rzeszów, ul Hetmańska 4 lok. 16 (Centrum Informacji i Wspomagania)

Ze względu na charakter szkolenia prosimy o zgłoszenia tylko od osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach w pełnym wymiarze czasowym.

Zgłoszenia

Zainteresowanych udziałem prosimy o wysłanie zgłoszenia.

Program

Szkolenie będzie zawierać elementy warsztatowe oraz dyskusje i prezentacje. Będą one dotyczyć zagadnień wymienionych poniżej oraz innych powiązanych z tematem efektywnego działania projektowego, np. tych, które wniosą osoby uczestniczące.

 1. Zarządzanie sobą i zespołem projektowym, w tym m.in.:
  • Ja i zespół - potencjały, aspiracje, potrzeby - jak poznać się lepiej i rozdzielać zadania w zespole tak, by osiągać sukcesy;
  • Specyfika pracy metodą projektową - planowanie, cele i rezultaty, współpraca ze specjalistami i wolontariuszami, ewaluacja, raportowanie;
  • Kiedy spotkanie, a kiedy praca online - budowanie zespołu projektowego i bieżąca jego współpraca;
  • Prowadzenie zebrań zespołu;
  • Jak wygrać z czasem - ustalanie priorytetów, różnica między rzeczami pilnymi a ważnymi, praktyczne sposoby porządkowania zadań i monitorowania ich realizacji;
  • Trudne sytuacje w zespole projektowym - co robić, jeśli zadania nie są realizowane zgodnie z planem;
  • Stabilizacja osobista i stabilność organizacji - czy jest możliwa w pracy projektowej? Jak sobie radzić z niepewnością efektu przy projektach, niestałością dochodów, znakami zapytania w kalendarzach?
 2. Nowoczesne technologie w codziennej pracy projektowej:
  • Narzędzia usprawniające codzienną pracę w organizacji – googledrive, dropbox, kalendarz google, doodle, google+, go to meeting i inne;
  • Jak się przygotowywać i prowadzić spotkania zespołu projektowego on line;
  • Jak współpracować online przy pisaniu i realizacji projektów? Jak liczne zespoły najlepiej się sprawdzają? Jakich narzędzi używać, by nie pracować na nieaktualnej wersji dokumentu i nie tracić czasu na szukanie?
  • Dlaczego email staje się przeżytkiem?
  • Promocja w sieci - jak wykorzystywać nowe technologie w promocji naszej działalności.
 3. Nie popadaj w rutynę - inspiracje projektowe:
  • Dzielenie się doświadczeniami i pomysłami prowadzących i uczestniczących w szkoleniu - prezentacje różnorodnych projektów, sposobu ich powstawania i realizacji;
  • Lokalne projekty międzynarodowe - jak zrobić międzynarodowy projekt nie wyjeżdżając ze swojej miejscowości;
  • Webinaria - jak zorganizować spotkanie z ekspertem, specjalistą z kraju bądź zza granicy przy niskich nakładach finansowych i czasowych.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący

Aleksandra Chodasz

Trenerka warsztatów biznesowych i społecznych, koordynatorka projektów, prezeska Fundacji Rozwoju “Dobre Życie”. Przez ostatnie 10 lat współtworzyła i współrealizowała kilkadziesiąt projektów społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i profilaktycznych pozyskując finansowania ze środków polskich i zagranicznych. Stale współpracuje z kilkudziesięcioma osobami na Podkarpaciu i w innych miejscach w Polsce. Oprócz pracy z ludźmi satysfakcję przynosi jej kontakt z przyrodą.

Piotr Gaweł

Trener młodzieżowy, animator kultury, człowiek, dla którego działanie jest sensem życia. "Z rozmów, spotkań i przebywania z innymi czerpię siłę by podejmować kolejne wyzwania, realizować nowe projekty". Interesuje się miedzykulturowością i zrównoważonym rozwojem. Realizuje projekty młodzieżowe w Polsce i za granicą. W swojej pracy często wykorzystuje nowe technonologie, które pozwalają mu m.in. na realizowanie projektów międzynarodowych mieszkając w małej miejscowości.

Warunki udziału

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” zapewnia bezpłatnie profesjonalne szkolenie i związane z nim materiały oraz przerwy kawowe i obiady podczas szkolenia.

Warunkiem udziału jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia oraz otrzymanie od organizatora informacji potwierdzającej udział. O udziale w szkoleniu, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (16), decyduje kolejność oraz treść zgłoszeń. Ze względu na priorytet równego dostępu weźmiemy pod uwagę każde zgłoszenie. Aby szeroka grupa osób mogła poszerzać swoje narzędzie pracy z młodzieżą dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymają osoby, które nie brały dotychczas udziału w szkoleniach Fundacji.

Sala szkoleniowa umożliwia udział osobom z niepełną sprawnością ruchową.

Fundacja z zasady nie zapewnia ani nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie oraz kosztów noclegów. Oferujemy jednak otwartość na nieodpłatne wsparcie dla osób uczestniczących w warsztacie, które spełniają wymagania i mają specjalne potrzeby lub trudności, które stoją na drodze ich uczestnictwa w warsztacie (związane np. z transportem lub opieką nad osobą zależną) - prosimy o informacje i krótkie uzasadnienie w formularzu zgłoszenia, a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by ułatwić Państwu udział.

Szkolenie realizowane w ramach Zaloguj się do działania i „Działanie tworzy przyszłość – projekt angażowania młodych na rzecz społeczności lokalnych”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.