Zgłoszenia młodzieży do eurodziałania

Do udziału w projekcie "Zaloguj się do eurodziałania" zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Jarosławia. Aby wziąć udział w projekcie wystarczy: posiadać zapał do działania, ciekawość świata, pragnienie dokonywania zmian na lepsze wokół siebie oraz wypełnić formularz rekrutacyjny. Niestety, z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę miejsc – 16 - liczy się kolejność zgłoszeń. Zapraszamy więc do podejmowania decyzji i do działania!

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Jednocześnie oświadcza, iż nigdy i pod żadnym pozorem nie będzie udostępniać danych uczestników projektu oraz używać ich do celów innych, niż na potrzeby organizacji i prowadzenia zajęć oraz działalności statutowej Fundacji.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza.

Po sprawdzeniu treści, prosimy o przesłaniu formularza do nas, przez kliknięcie Wyślij.

Przedstaw max. 5 zdań uzasadnienia.