Zgłoszenie do projektu Obywatel PRO

Cześć!

Cieszymy się, że chcesz wziąć udział w projekcie „Obywatel PRO”. Zapraszamy Cię do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić wszystkie pola arkusza. Liczy się treść i kolejność zgłoszeń (planujemy przyjmować zgłoszenia nie dłużej niż do 5 listopada 2013, zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego zamknięcia naboru) oraz przebieg rozmowy rekrutacyjnej. Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: fundacja@dobrezycie.org Nasze odpowiedzi będą służyły Tobie i innym uczestniczkom i uczestnikom - będziemy je zamieszczać na stronie w dziale FAQ.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu w pierwszym etapie, znajdą się na liście rezerwowej. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego naboru do projektu w przypadku wolnych miejsc.

Przed przystąpieniem do udziału w projekcie „Obywatel PRO” zakwalifikowani uczestnicy i uczestniczki podpisują deklarację o udziale w całym projekcie, na który składają się:

  • 28 godzin warsztatów (7 spotkań po 4 godziny lekcyjne),
  • 3-dniowy wyjazdowy trening obywatelski  (14-16 lutego 2014 r.), współpraca w zespole z innymi uczennicami i uczniami Twojej szkoły podczas tworzenia i realizacji własnego projektu na rzecz społeczności lokalnej lub szkolnej (luty-maj 2014),

Po przeanalizowaniu zgłoszenia poinformujemy Cię e- mailowo o terminie rozmowy rekrutacyjnej.

Powodzenia!

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Jednocześnie oświadcza, iż nigdy i pod żadnym pozorem nie będzie udostępniać danych uczestników projektu oraz używać ich do celów innych, niż na potrzeby organizacji i prowadzenia zajęć oraz działalności statutowej Fundacji. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin rozmowy rekrutacyjnej (wybierz wszystkie, które  Ci odpowiadają). Rozmowy odbędą się w Twojej szkole, po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
Termin rozmowy rekrutacyjnej (wybierz wszystkie, które  Ci odpowiadają). Rozmowy odbędą się w Twojej szkole, po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
Czego chcesz się nauczyć i co zyskać podczas działalności w projekcie?
Co lubisz, wiesz, jakie są twoje doświadczenia? Napisz o wszystkim, co możesz wnieść do projektu.
Jakie masz pomysły na działania i projekty dla szkoły lub społeczności lokalnej? Uwzględnij m.in. takie informacje jak: o czym?, z kim?, po co? jak?
Chcemy Ci pomóc zmierzyć się z ewentualnymi trudnościami, jakie stoją na drodze Twojego uczestnictwa w projekcie lub odpowiedzieć na specjalne potrzeby. Napisz nam o nich, a jest szansa, że uda nam się im zaradzić.