Debata „Mieszkańcy – biznes – władza“

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie“ razem z władzami Gminy Strzyżów 19 listopada organizuje debatę pod hasłem „Mieszkańcy – biznes – władza - wspólne cele, lepsze jutro”. Jak zapewne niektórzy z Was wiedzą to nie pierwsze takie spotkanie. W Strzyżowie będziemy debatować już po raz czwarty.

- Każda gmina to przede wszystkim jej mieszkańcy. Ich aktywność bądź bierność waży na sukcesie regionu - tłumaczy Aleksandra Chodasz, prezeska Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”. - Dlatego spotykamy się. I powtarzamy nasze spotkania, aby nie osiąść na laurach na drodze do rozwoju, by poznawać coraz lepiej cele wszystkich grup społecznych i grup interesów uczestniczących w spotkaniach i by odkrywać kolejne pola do współpracy międzysektorowej. Bo ludzi dobrej woli w Strzyżowie nie brakuje - dodaje.

Czemu ma służyć strzyżowska debata? Chodzi o to, żeby wspólnie zastanowić się w jaki sposób mieszkańcy i mieszkanki Strzyżowa i okolic, niezależnie od wieku, mogą stać się bardziej aktywni społecznie i publicznie. Jak mogą ze sobą współpracować młodzież, seniorki i seniorzy, lokalny biznes, działaczki i działacze organizacji pozarządowych oraz pracownicy instytucji. Jaką rolę może pełnić w tym lokalny biznes, a jaką lokalna władza? Co mogą zrobić szkoły? Wreszcie, jak każdy z mieszkańców może zdobyć narzędzia do tego, aby aktywizować siebie i otoczenie?

Długofalowy cel organizatorów debaty to troska o gminę Strzyżów, która wyraża się dążeniami do poprawy jakości życia mieszkanek i mieszkańców i włączaniem coraz większej liczby mieszkańców w działania społeczne i publiczne. Wierzymy, że każdy może mieć realny wpływ na jakość swojego życia i życia innych, jeśli tylko zechce działać i łączyć siły z innymi osobami gotowymi do wspólnej organizacji inicjatyw społecznych, kulturalnych i biznesowych. Partycypacja społeczna i publiczna jest domeną XXI wieku i możemy z niej korzystać nawet w małych miejscowościach.

Wszystkie nasze strzyżowskie debaty przygotowują do konstruktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym gdyż są prowadzone aktywnymi metodami i inspirowane m.in. metodą Open Space, czyli otwartej przestrzeni. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki, pracując w mniejszych zespołach, mogą dzięki temu wyrazić swoją opinię, podzielić się doświadczeniami i pomysłami. Pomagają w tym specjalnie do tego przygotowani facylitatorzy z Fundacji „Dobre Życie“.

Program spotkania

  1. Otwarcie spotkania i krótkie wystąpienia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i zaproszonych gości (16:00-16:15)
  2. Prezentacja rezultatów inicjatyw młodzieży z projektu „Aktywny Strzyżów” (16:15-16:35)
  3. Otwarta debata (16:35-18:15)
  4. Poczęstunek i zakończenie (18:30-19.00)

- Demokracja jest rozmową. Dyskutujemy i debatujemy, aby przekonać lokalne środowisko o wartości i sile dialogu oraz roli pojedynczego obywatela w działaniach podejmowanych przez samorząd. Obdarzeni kredytem zaufania mieszkańców pytamy o istotne dla nas wszystkich kwestie - mówi o debacie Dagmara Preisner, wiceburmistrz Strzyżowa.

- Kolejność słów w tytule debaty nie jest przypadkowa - mówi Mariusz Kawa, burmistrz Strzyżowa. - Obowiązkiem nowoczesnej władzy jest czytanie zmieniającej się rzeczywistości, oddanie głosu społeczeństwu obywatelskiemu, w którym biznes - jako najbardziej innowacyjnie i finansowo twórczy sektor zajmuje ważne miejsce i wsparcie procesów zmiany, będącej zjawiskiem koniecznym i stałym – tłumaczy. Interdyscyplinarne debaty z udziałem przedstawicieli różnych grup społecznych, o sprawach bieżących, ale również horyzontalnych, takich jak granice miasta, budowa i wyburzanie strategicznych miejsc aktywności społecznej czy tworzenie sieci dróg, kanalizacji i polityki oświatowej to najlepsza w moim przekonaniu droga do wypracowania rozwiązań szeroko akceptowanych – dodaje.

Przewidywanie przyszłości stało się rzeczą niezmiernie trudną – podsumowuje burmistrz Kawa. - Zamiast przewidywać można jednak projektować lepszą przyszłość. Jestem pewien, że debata 19 listopada 2015  będzie jednym z etapów takiej właśnie projekcji Gminy Strzyżów w jakiej każdy z nas chciałby żyć. Serdecznie zapraszam! - zachęca.

Debata jest częścią projektu „Aktywny Strzyżów” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i projektu „Zaloguj się do działania” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, oraz dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego. Partnerem debaty jest Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie i Agencja Reklamowa Midas.