Zgłoszenia młodzieży

Do udziału w projekcie edukacji obywatelskiej "Zaloguj się do działania" zapraszamy młodzież z dwóch jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika i Zespołu Szkół Plastycznych im. S. Wyspiańskiego.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić wszystkie pola arkusza. Liczy się treść i kolejność zgłoszeń.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: fundacja@dobrezycie.org

Nasze odpowiedzi będą służyły Tobie i innym uczestnikom - będziemy je zamieszczać na stronie w dziale FAQ.

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”, będąca organizatorem projektu, zastrzega sobie prawo do odbycia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi uczestnikami. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu w pierwszym etapie, znajdą się na liście rezerwowej. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego naboru do projektu, według zasad które zostaną zamieszczone na witrynie po terminie 13 marca 2013 roku.

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Jednocześnie oświadcza, iż nigdy i pod żadnym pozorem nie będzie udostępniać danych uczestników projektu oraz używać ich do celów innych, niż na potrzeby organizacji i prowadzenia zajęć oraz działalności statutowej Fundacji.

Dane kontaktowe
Wpisz adres profilu na portalu i/lub nazwę i numer komunikatora, jakim się posługujesz.
Zaznacz, czy dojeżdżasz do szkoły spoza Jarosławia. Jeśli tak, podaj ile czasu zajmuje zajmuje Ci droga do szkoły.
Pytania rekrutacyjne
Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie „Zaloguj się do działania”? Przedstaw maksymalnie 5 zdań uzasadnienia.
Co możesz wnieść do projektu - jakie zdolności, cechy, wartości i inne zasoby? Wymień maksymalnie 8 elementów.
Chcemy Ci pomóc zmierzyć się z ewentualnymi trudnościami, jakie stoją na drodze Twojego uczestnictwa w projekcie lub odpowiedzieć na specjalne potrzeby. Napisz nam o nich, a jest szansa, że uda nam się im zaradzić.