Budowanie zespołu i współpraca

Mając na uwadze doświadczenia i wnioski zebrane podczas działań i projektów prowadzonych przez Fundację wierzymy, że współpraca dorosłych z młodzieżą oraz młodzieży między sobą jest kluczem do sukcesu podczas realizacji większości inicjatyw. Jest też kluczem do rozwoju Podkarpacia.

Warsztat kierujemy do dorosłych z Podkarpacia, którzy pracują z młodzieżą prowadząc warsztaty, projekty lub innego typu działania grupowe i chcą:

  • uporządkować lub pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu budowania zespołu i współpracy;
  • poznać nowe narzędzia pracy z młodzieżą;
  • brać udział w tworzeniu środowiska wspierających się wzajemnie animatorów, trenerów i wychowawców.

Termin i miejsce szkolenia

29-30 listopada 2013 (piątek, sobota w godz. 9.00-15.30)
Jarosław, Zespół Szkół Plastycznych, aula

Zgłoszenia

Zainteresowanych udziałem prosimy o wysłanie zgłoszenia.

Program

  • Wymiana dotychczasowych doświadczeń uczestniczących w prowadzeniu zajęć grupowych z młodzieżą – wspólna analiza tego co się sprawdza, a co mniej;
  • Ćwiczenia budujące zespoły, tworzące w nich atmosferę życzliwości i współpracy. Krótko o tym co lubi młodzież, a co jest dla niej trudne oraz o tym dlaczego tak trudno jest się przełamać i otworzyć się na innych;
  • Jak podnosić efektywność zespołów – elementy komunikacji, współczynnik Losady, role grupowe według Belbina, syndrom myślenia grupowego, destrukcyjne wzorce zachowań;
  • Grupa a zespół – jak pomóc młodzieży stać się czymś więcej niż grupą? Rola dorosłego a fazy rozwoju zespołu według Tuckmana i Jensena oraz kontinuum delegacji i rozwoju zespołu według Tannenbauma i Schmidta;
  • Rola współpracy prowadzących grupy młodzieżowe z innymi osobami i instytucjami;
  • Autodiagnoza własnych umiejętności pracy w zespole i zarządzania zespołami, tworzenie indywidualnych planów rozwoju.

Program może ulec modyfikacji w zależności od dynamiki pracy grupy i potrzeb uczestniczących.

Przejdź do formularza zgłoszenia.

Metodologia

Wierzymy w moc praktyki dlatego nasz warsztat będzie się opierał na doświadczeniu udziału w kilku ćwiczeniach. Każde z ćwiczeń będzie omawiane, abyśmy mogli uczyć się dzięki różnorodności reakcji i refleksji innych. Poszczególne moduły szkoleniowe zostaną podsumowane w formie miniwykładów i dyskusji – tu odwołamy się do teorii wspierających świadome zarządzanie grupami. Będzie też czas na połączenie materiału szkoleniowego z rzeczywistością, m.in. przez wspólne rozmowy i tworzenie indywidualnych planów rozwoju.

Prowadzące

Aleksandra Chodasz, trenerka i superwizorka dramy, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, rocznego kursu dramy na Uniwersytecie w Exeter, szkoły trenerskiej, licznych kursów i superwizji dla trenerów. Posiada licencję I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i II stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Przeprowadziła dotychczas ponad 4000 godzin szkoleń dla firm, organizacji pozarządowych, samorządów, szkół i innych placówek. Od ponad 10 lat nieprzerwanie prowadzi projekty z młodzieżą. m.in. z zakresu rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.

Justyna Wielkiewicz, trenerka, socjoterapeuta, psychoterapeutka, absolwentka Wydziału Wychowania Artystycznego naUniwersytecie im. J. Długosza w Częstochowie, Podyplomowych Studiów Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim, Studium Socjoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie jest na III roku Szkoły Psychoterapii. Autorka i realzatorka licznych zajęć artystycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, jedna z trenerek projektu twórczej edukacji obywatelskiej “Zaloguj się do działania”. Brała udział w projekcie “Dramowa Akademia Wolontariacka” realizowanym w Rzeszowie, projekcie “PATCHWORK” w Krośnie, warsztatach “Teatr Forum” prowadzonych przez Roberto Mazziniego w Warszawie.

Warunki udziału

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” zapewnia bezpłatnie profesjonalne szkolenie i związane z nim materiały oraz przerwy kawowe i obiady podczas szkolenia.

Warunkiem udziału jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia oraz otrzymanie od organizatora informacji potwierdzającej udział. O udziale w szkoleniu, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (16), decyduje kolejność oraz treść zgłoszeń. Ze względu na priorytet równego dostępu weźmiemy pod uwagę każde zgłoszenie. Aby szeroka grupa osób mogła poszerzać swoje narzędzie pracy z młodzieżą dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymają osoby, które nie brały dotychczas udziału w szkoleniach Fundacji.

Sala szkoleniowa umożliwia udział osobom z niepełną sprawnością ruchową.

Fundacja z zasady nie zapewnia ani nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie oraz kosztów noclegów. Oferujemy jednak otwartość na nieodpłatne wsparcie dla osób uczestniczących w warsztacie, które spełniają wymagania i mają specjalne potrzeby lub trudności, które stoją na drodze ich uczestnictwa w warsztacie (związane np. z transportem lub opieką nad osobą zależną) - prosimy o informacje i krótkie uzasadnienie w formularzu zgłoszenia, a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by ułatwić Państwu udział.

Szkolenie realizowane w ramach Zaloguj się do działania i „Działanie tworzy przyszłość – projekt angażowania młodych na rzecz społeczności lokalnych”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.