Obywatel PRO 2013-14

Projekt "Obywatel PRO" to twórcze działania młodzieży na rzecz swoich szkół i społeczności lokalnych. Po cyklu warsztatów młodzież przechodzi do realizacji własnych inicjatyw, które są wspierane przez naszych ekspertów. W województwie podkarpackim Fundacja Rozwoju "Dobre Życie" prowadzi działania na terenie dwóch szkół II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie. W województwie mazowieckim, Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu i Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej, projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

We wszystkich szkołach będziemy pracować twórczymi i atrakcyjnymi metodami, w tym dramą stosowaną i ćwiczeniami z zakresu edukacji holistycznej. W projektach młodzieży postawimy na formy wybrane przez nią samą: teatr, film, multimedia i inne, które sprawdziły się m.in. podczas realizowanego przez nas projektu w Jarosławiu pt. Zaloguj się do działania.

Podejmij wyzwanie! Zgłoś się!

Harmonogram działań

Działanie Termin
Organizacja, przygotowanie do rozpoczęcia działań merytorycznych marzec – sierpień 2013
Szkolenie dla nauczycieli i trenerów pracujących w projekcie (prowadzone przez organizację partnerską z Litwy, VSI „Griaunam” sierpień 2013
Warsztaty dla samorządów szkolnych przygotowujące do pracy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej 27-29 września 2013
Rekrutacja młodzieży do udziału w projekcie:
  • akcja inauguracyjna przygotowana i zrealizowana przez samorząd szkolny,
  • warsztaty informacyjno-rekrutacyjne dla poszczególnych klas z danej szkoły,
  • internetowe zgłoszenia uczestników,
  • rozmowy rekrutacyjne z chętnymi osobami,
  • wybór 16 uczniów i uczennic w każdej z 4 szkół do udziału w dalszej części projektu
październik-listopad 2013
Cykl 7 dramowych warsztatów podnoszących kompetencje obywatelskie prowadzony przez trenerki i wolontariuszy ze Stowarzyszenia „STOP-KLATKA” i Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” listopad 2013 – luty 2014
Zimowy trening obywatelski – wyjazdowe warsztaty dla młodzieży z czterech szkół objętych projektem prowadzone przez litewską organizację VSI „Griaunam” 14-16.II.2014 – młodzież z Podkarpacia
18-20.II.2014 – młodzież z Mazowsza
Praca w mniejszych zespołach nad autorskimi projektami obywatelskimi przy wsparciu tutorek ze Stowarzyszenia i Fundacji, wolontariuszy oraz nauczycieli z każdej szkoły (łącznie 8 zespołów zadaniowych) luty – maj 2014
Finały projektów młodzieży w każdej z partnerskich szkół maj 2014
Filmy i artykuły dokumentujące pracę młodzieży październik 2013 – grudzień 2014
Przegląd Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich październik 2014

Korzyści z udziału w projekcie

Uczniowie i uczennice:

  • rozwiną kompetencje obywatelskie,
  • wymienią się doświadczeniem z kilku miesięcy twórczych działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • otrzymają szansę rozwoju osobistego, możliwość doskonalenia umiejętności działania w zespole oraz okazję do zdobycia cenionego na rynku pracy doświadczenia w pracy metodą projektową.

Nauczyciele:

  • pogłębią swoją wiedzę o tym jak pobudzać innych do działania, tworzyć kreatywną atmosferę i ułatwiać szkolnej społeczności generowanie obywatelskich inicjatyw;
  • poznają nowe narzędzia do pracy z młodzieżą.

Podejmij wyzwanie! Zgłoś się!

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Lider projektu i realizator w woj. mazowieckim

Partner projektu i realizator w woj. podkarpackim

Fundacja Rozwoju "Dobre Życie"

Partnerzy projektu

Patronat medialny

Patronat honorowy

Kontakt

Aleksandra Chodasz, koordynator regionalny projektu, trenerka
tel. 0-609-08-13-13, e-mail: achodasz@dobrezycie.org