„Aktywny Strzyżów”

Projekt „Aktywny Strzyżów” to twórcze działania młodzieży i mieszkańców na rzecz otoczenia. To działania, które pokazują, że razem, poprzez pracę, kreatywność i zabawę, można wiele zdziałać – dla siebie i dla innych.

Biorąc udział w projekcie można zyskać:

 • Rozwój własnych zainteresowań poprzez praktykę - tworzenie filmu, wystawy zdjęć, teatru, happeningów, graffiti lub multimedialnego pokazu (mappingu) w przestrzeni miasta
 • Poznawanie nowych ludzi - rówieśników i ekspertów z dziedzin takich jak graffiti, film, mapping i teatr
 • Doskonalenie się we współpracy z innymi, planowaniu i organizacji wydarzeń
 • Więcej pewności siebie
 • Rozwój własnej kreatywności i umiejętności dogadywania się z innymi
 • Ciekawe wyzwania
 • Satysfakcja
 • Dobrze i miło spędzony czas, który zaowocuje poszerzeniem możliwości życiowych

Udział jest bezpłatny!

Zapraszamy młodzież z Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych oraz z Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzyżowie do czynnego zaangażowania w aktywne, kreatywne i konstruktywne uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym Strzyżowa i okolic.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, wypełnij zgłoszenie, następnie przynieś podpisane przez rodziców dokumenty.

Harmonogram projektu

Wydarzenia Kiedy
Rekrutacja młodzieży (formularz internetowy i zgody rodziców) czerwiec 2015
Wyjazdowy trening kompetencji społecznych i obywatelskich

Trzy dni w ośrodku szkoleniowym w Czudcu, ponad 30 osób. Tematy: mocne strony i potencjał do społecznego i publicznego działania, komunikacja i współpraca w zespole, korzyści z działania na rzecz społeczności, metoda projektowa, prezentacja twórczych form obywatelskich działań młodzieżowych (film, fotografia, graffiti zaangażowane społecznie, mapping, teatr poszukujący rozwiązań dla lokalnych problemów). Metody: aktywnie, ciekawie, twórczo, zabawnie.

9-11 sierpnia 2015
Młodzi działają angażując siebie i mieszkańców

Młodzież będzie działać w zespołach, które przeprowadzą diagnozę wśród mieszkańców Strzyżowa (m.in. podczas opisanych niżej debat), a następnie stworzą unikalne dzieła dotyczące kwestii ważnych dla mieszkańców i włączające ich w przygotowania lub finał/prezentację. Spotkania i warsztaty dla młodzieży będą się odbywać w Strzyżowie, po lekcjach lub w weekendy i będą prowadzone przez tutorki zespołów i ekspertów/artystów.

Cztery międzyszkolne zespoły młodzieżowe będą działać w następujących dziedzinach:

 • Fotografia i film
 • Multimedia (mapping)
 • Happeningi i teatr
 • Graffiti
wrzesień – listopad 2015
Debaty z mieszkańcami współprowadzone przez młodzież

Przez swoją formę i treść debaty będą podnosiły motywację i kompetencje mieszkańców, w tym młodzieży, do aktywności społecznej i obywatelskiej w regionie. Efektem będzie diagnoza wykorzystana przez młodzież do realizacji jej projektów (debata wrześniowa) oraz rekomendacje obywatelskie (jako wnioski z debaty listopadowej).

15 września, 7 października, 19 listopada 2015
Szkolenie z narzędzi pracy z młodzieżą

10 godzin, dla osób dorosłych pracujących z młodzieżą i mających wpływ na zwiększenie jej społecznej i obywatelskiej aktywności w szkołach, Młodzieżowej Radzie Miejskiej i otoczeniu. Zakres: aktywne metody i techniki wspomagajace rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich młodzieży oraz jej aktywność społeczną i publiczną (drama, open space, pytania coachingowe, kwadrat rozwoju wartości i osobowości)

28 listopada 2015

Przykłady działań młodzieży w podobnych projektach realizowanych przez naszą Fundację:

Projekt „Aktywny Strzyżów” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerem projektu jest Gmina Strzyżów.