Raport z debaty, Strzyżów 2015

Na debatę zaprosiliśmy wszystkich, którym leży na sercu dobro i rozwój Strzyżowa. Przybyło około 100 osób: młodzież, seniorzy, przedstawiciele instytucji samorządowych oraz rządowych, biznesu, szkół, organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego. Sednem debaty była praca w kilkuosobowych grupach nad zagadnieniami przyszłości gminy. Zagadnienia te zostały wyłonione z rozmów, które toczyły się podczas poprzednich trzech debat. Postawiliśmy na tematy, które łączyły przybyłych i skłaniały ich do dzielenia się przemyśleniami i pomysłami. Tematyka i sposób prowadzenia debaty były zgodnie z jej hasłem przewodnim, jakim było „Mieszkańcy - biznes - władza. Wspólne cele lepsze jutro”.

Debata odbyła się w ramach projektu „Aktywny Strzyżów”, który łączył edukację obywatelską 35-osobowej grupy młodzieży z aktywizacją społeczności lokalnej oraz w ramach projektu „Zaloguj się do działania” realizowanego z 46-osobową grupą młodzieży gimnazjalnej z siedmiu szkół gminy Strzyżów, która obecnie, przy wsparciu tutorek i ekspertów z Fundacji „Dobre Życie”, realizuje oddolne inicjatywy na rzecz swoich miejscowości.

Przedstawiamy raport, na który składają się:

  • Spisany przebieg dyskusji prowadzonych przez mieszkanki i mieszkańców w grupach
  • Opinie młodzieży i dorosłych uczestniczących w debacie
  • Informacje o korzyściach z partycypacji społecznej i publicznej
  • Subiektywny komentarz naszej Fundacji do debaty, który może być rekomendacją dla mieszkańców, organizacji i instytucji działających lub chcących działać na rzecz gminy Strzyżów. Może być także inspiracją dla innych gmin.
Raport do pobrania – kliknij

Debata była częścią projektu „Aktywny Strzyżów” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i projektu „Zaloguj się do działania” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG i dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego. Partnerami debaty byli: Gmina Strzyżów, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie i Agencja Reklamowa Midas.