Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Zgłoszenie na trening

Rekrutacja zakończona.

Wkrótce podamy informacje o nowych szkoleniach. Osoby zainteresowane prosimy o zapisanie się na biuletyn (ramka po prawej).

Do udziału w treningu zapraszamy dorosłych z Podkarpacia, którzy mają już doświadczenie pracy z młodzieżą albo bliską perspektywę wdrożenia w życie treści i kompetencji rozwijanych podczas wyjazdu. Z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę miejsc - 16 - oraz cele projektu liczy się kolejność i treść zgłoszeń. Zapraszamy więc do podejmowania decyzji i do współdziałania!

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Jednocześnie oświadcza, iż nigdy i pod żadnym pozorem nie będzie udostępniać danych uczestników treningu oraz używać ich do celów innych, niż na potrzeby organizacji i prowadzenia zajęć oraz działalności statutowej Fundacji.