Zgłoszenie MDPM

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dorosłych z Podkarpacia, którzy mają już doświadczenie warsztatowej pracy z młodzieżą i chcieliby poszerzyć swoje narzędzia pracy o ćwiczenia i techniki dramowe. Z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę miejsc - 16 - oraz cele projektu liczy się zarówno kolejność jak i treść zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia tylko od osób, które mogą uczestniczyć w szkoleniu w pełnym wymiarze godzinowym.

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Jednocześnie oświadcza, iż nigdy i pod żadnym pozorem nie będzie udostępniać danych uczestników treningu oraz używać ich do celów innych, niż na potrzeby organizacji i prowadzenia zajęć oraz działalności statutowej Fundacji.

Opisz krótko tematy, metody
Przedstaw maksymalnie 5 zdań uzasadnienia.
Skąd dowiedziałaś/-eś się o warsztacie?