Inicjatywy uczestników Akademii 2018

W grudniu 2018 zakończyła się pierwsza edycja Akademii Animacji Lokalnej. Jej uczestniczki i uczestnicy nie tylko edukowali się podczas organizowanych przez nas warsztatów, ale i dzielili się zdobytą wiedzą i umiejętnościami ze swoimi społecznościami. Zrealizowali w sumie pięć własnych inicjatyw, w tym związane ze 100-leciem niepodległości. Były to warsztaty, filmy, gra terenowa i inne działania angażujące mieszkańców gmin Krasne, Strzyżów, Wiśniowa i miasta Lubaczów.

Inicjatywy seniorów ze Strzyżowa i okolic

Seniorzy ze Strzyżowa i okolic, w sumie ponad 20 osób, działali w dwóch niezależnych, ale współpracujących ze sobą grupach. Każda miała swoje pomysły i wspólnie z trenerką naszej Fundacji i artystami stworzyli trzy filmy oraz nagrali dwie lokalne piosenki. Zorganizowali też spotkania z mieszkańcami: z młodzieżą i innymi seniorami. Zapraszamy do zobaczenia efektów ich pracy i do podania ich dalej, ku inspiracji osób starszych i działających z nimi organizacjami i instytucjami.

Strony