Sztuka pracy z ludźmi - otwarte warsztaty

Jesteś zainteresowana/-y udziałem w warsztatach, które pomogą Ci zacząć lub jeszcze lepiej pracować z grupami i społecznościami? Zapraszamy! Nie tylko dzielimy się wiedzą poprzez artykuły i podcasty. Na 2019 rok zaplanowaliśmy kilka aktywnych i praktycznych spotkań edukacyjnych – wybierz lub zaproponuj temat, który najlepiej odpowie na Twoje potrzeby. Po zebraniu się na liście danego warsztatu odpowiedniej liczby osób prześlemy Ci, z wyprzedzeniem, informację o miejscu (z pewnością będzie to Podkarpacie) i terminie.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 9 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” z siedzibą w Lutczy 994, 38-116 Gwoźnica Górna, KRS: 0000382888 w celu realizacji projektu „Aktywni lokalnie” oraz zgadzam się na ich udostępnienie do celów monitoringu i kontroli przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w szczególności nie jest obowiązkowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w projekcie. Państwa dane osobowe zamieszczone w powyższym formularzu zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby projektu „Aktywni lokalnie”.
CAPTCHA
To pytanie upewnia się, że jesteś człowiekiem i zapobiega automatycznej wysyłce spamu.
4 + 1 =
Prosimy o rozwiązanie powyższego równania i wpisanie wyniku, np. dla 1 + 3 = wpisujemy 4