Działanie tworzy przyszłość 2013

„Zaloguj się do działania” realizujemy w ramach „Działanie tworzy przyszłość – projekt angażowania młodych na rzecz społeczności lokalnych”. Współpracujemy z młodzieżą i instytucjami z Jarosławia, Rzeszowa, Niemiec i Hiszpanii. Stosujemy nowoczesne formy przekazu: dramę, videokonferencję, grafitti, sztukę, multimedia, aby dać młodzieży impuls i narzędzia do realizacji własnych pomysłów prospołecznych.

Tak - każdy może zmieniać świat!

Most pokoleniowy 2013

To projekt, którego celem jest stworzenie wspólnej przestrzeni spotkania, dialogu i współpracy między seniorami i gimnazjalistami z Radzynia Podlaskiego. Efektem działań będzie stworzenie interaktywnego spektaklu poruszającego ważne dla mieszkańców problemy, co umożliwi zbudowanie tytułowego mostu międzypokoleniowego. Projekt realizują wolontariuszki, lokalni artyści i eksperci z województwa lubelskiego.

Lepiej razem 2012-13

Projekt „Lepiej razem – razem lepiej” jest kierowany do seniorów i młodzieży z dwóch podkarpackich miejscowości: Niebylca i Gwoźnicy Górnej oraz ich okolic. Jest realizowany przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” w partnerstwie z Urzędem Gminy Niebylec, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niebylcu, Zespołem Szkół w Gwoźnicy Górnej i Zespołem Szkół w Niebylcu.

Strony