Jak przedmioty pomagają angażować grupę - stymulatory

Stymulatory, to przedmioty wykorzystywane w metodzie dramy, by wprowadzić uczestników warsztatów w historię. Poznając je, a następnie wcielając się w role bohaterów zdarzeń, osoby uczestniczące odkrywają co się wydarzyło i dlaczego tak się stało. Stopniowo coraz głębiej rozumieją co może się kryć pod powierzchnią faktów. Ola Chodasz, wieloletnia trenerka dramy, dzieli się stosowanym przez siebie narzędziem i wskazuje w jakich sytuacjach i w pracy z kim jest ono użyteczne.

Sztuka pracy z ludźmi - otwarte warsztaty

Pracujesz z ludźmi? Jesteś lub chcesz być animatorem, pracownikiem kultury, organizacji pozarządowej, nauczycielką, trenerem czy coachem? Chcesz rozwijać swoje kompetencje i poznawać nowe użyteczne narzędzia? Na nadchodzący rok przygotowaliśmy pakiet oryginalnych i praktycznych warsztatów min.: sztuki opowiadania, motywowania, komunikacji, dramy, teatru interaktywnego i prowadzenia debat. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów-pasjonatów z doświadczeniem w uczeniu osób dorosłych. Wybierz warsztat dla siebie.

Strony