Szkolenia z wolontariatu kompetencji - relacja

Szkolenia „Wolontariat kompetencji – wprowadzenie” odbyły się 18 września 2013 w Czudcu i 2 października 2013 w Rzeszowie. Kolejne odbędą się już 6 i 26 listopada 2013. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń osób z różnych branż i środowisk, przedstawicieli podkarpackich firm, samorządów, mediów i organizacji pozarządowych.

Osoby i instytucje, które chcą wziąć udział w wolontariacie kompetencji zapraszamy do kontaktu:
Aleksandra Chodasz, Prezes Zarządu
0-609-08-13-13, achodasz@dobrezycie.org

Mając na uwadze cel szkolenia i przedstawienie możliwości jakie niesie ze sobą zaangażowanie się w wolontariat pracowniczy oparty na kompetencjach, Pani Aleksandra Chodasz, trenerka i prezeska Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” omówiła w dialogu z uczestniczącymi w spotkaniach jak wprowadzać działania wolontariatu pracowniczego w swoim miejscu pracy. Przedstawiła również możliwości współpracy z Fundacją przy wprowadzaniu wolontariatu kompetencji w firmie. W rozmowach w Czudcu oraz w Rzeszowie udział wzięło blisko 40 osób. Swoich reprezentantów miały na sali m.in. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, WSK, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, OPTeam SA, Coach Development, Marmax, Pama, Powiatowe Forum Gospodarcze w Strzyżowie i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA.  Wartością dyskusji było zebranie pomysłów na  konkretne działania w swojej społeczności lokalnej.  Wzajemne rozmowy pozwoliły również na zapoznanie się z  aktywnościami wolontariatu kompetencji w innych częściach kraju.

Szkolenia odbyły się w ramach projektu „Działam bo jestem, jestem do działam” realizowanego przez Fundację Rozwoju "Dobre Życie” w partnerstwie z Powiatem Strzyżowskim. Starosta Strzyżowski, Pan Robert Godek, podkreślał podczas inauguracji projektu i szkolenia w Czudcu, że realizacja projektu jest unikalną szansą na rozwój regionu i jego mieszkańców. W ramach projektu, osoby zatrudnione w sektorach działalności publicznej i prywatnej będą dzielić się wiedzą i doświadczeniami podczas warsztatów prowadzonych w szkołach gimnazjalnych. Te unikalne w skali regionu, pilotażowe działania, potrwają planowo do grudnia 2013 roku. Ich ewaluacja przyniesie decyzje o kształcie projektu w kolejnych latach.

Warto podkreślić, że działania wolontariatu pracowniczego opartego na kompetencjach można połączyć z celami i misją firmy, instytucji czy organizacji. Tematy warsztatów prowadzonych przez pracowników są w naszym projekcie dobierane do profilu działalności firm, które reprezentują.  Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” gwarantuje wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla pracowników firm, instytucji i przedsiębiorców oraz młodzieży biorącej udział w projekcie.

Kolejne szkolenia dla osób zainteresowanych ideą wolontariatu kompetencji i realizacją takich działań w swoim miejscu pracy odbędą się 6 i 26 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu “Działam, bo jestem. Jestem, bo działam”. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.