Spotkanie podsumowujące

Zapraszamy liderów, koordynatorów, dyrektorów, pracowników firm, instytucji i organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów i inne osoby, które już są zaangażowane w wolontariat pracowniczy lub interesują się tą ideą i jej potencjałem.

W programie:

  • Spotkanie się w gronie wolontariuszy-pracowników i przedsiębiorców, dyrektorów szkół, w których realizowany był wolontariat kompetencji i osób, które są zainteresowane naszym programem.
  • Wymiana doświadczeń.
  • Omówienie rezultatów programu Fundacji Rozwoju "Dobre Życie - kilkunastu wolontariuszy, pracowników i szefów firm, prowadziło zajęcia w 6 szkołach. Dowiedzmy się jakie miało to znaczenie dla rozwoju ludzi i naszego regionu.
  • Wspólne opracowanie planu rozwoju projektu w kolejnych latach oraz rekomendacji dla Ministerstwa co do tego jak prowadzić tego typu programy.

Termin i miejsce

Hotel ICam, Al. T. Rejtana 1 w Rzeszowie

  • 17 grudnia (wtorek) godz. 16:30-18.30
  • na zamówienie - dla firm, które planują wprowadzić wolontariat w 2014 (termin do uzgodnienia)

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

Dlaczego warto zaangażować się w wolontariat kompetencji

Umiejętnie realizowana idea wolontariatu pracowniczego pozwala na pełniejszą realizację misji firmy, wpływa na integrację zespołu oraz na indywidualny rozwój pracowników, służy promocji i dobremu wizerunkowi firmy. To tylko niektóre z korzyści. Najbardziej dojrzałą formą dzielenia się przez pracowników tym, co mają najlepszego jest właśnie wolontariat kompetencji. Spotkanie pracowników z młodzieżą to moment, w którym inspirują ich do nauki, rozwijania pasji, poszerzania perspektyw, sięgania po marzenia. Nie chodzi o liczbę przepracowanych wolontariacko godzin zajęć. Liczy się jakość. Nawet dwukrotne przeprowadzenie zajęć w szkole i podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi, którzy często nie mają pozytywnych wzorców przedsiębiorczości i rozwoju, może zmienić czyjeś życie. I przyszłość naszego regionu. To najważniejsze założenia projektu Działam bo jestem. Jestem bo działam, w ramach którego organizujemy szkolenia i wsparcie dla pracowników zainteresowanych wolontariatem.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza.

Pytania prosimy kierować do Aleksandry Chodasz na email: achodasz@dobrezycie.org lub tel. 0-609-08-13-13.

Dlaczego spotkanie jest bezpłatne

Spotkanie realizujemy w ramach projektu Działam, bo jestem. Jestem, bo działam. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.