Szkolenia z wolontariatu kompetencji

Zapraszamy liderów, koordynatorów, dyrektorów, pracowników firm, instytucji i organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów i inne osoby, które już są zaangażowane w wolontariat pracowniczy lub interesują się tą ideą i jej potencjałem.

Cele główne szkolenia

  • Popularyzacja wolontariatu kompetencji, szczególnej formy wolontariatu pracowniczego, i jego znaczenia dla rozwoju ludzi i naszego regionu.
  • Wymiana doświadczeń.
  • Omówienie jak firmy i instytucje mogą skorzystać z projektu Fundacji Rozwoju "Dobre Życie”, który oferuje szkolenia i konsultacje dla pracowników-wolontariuszy oraz doradztwo m.in. z zakresu połączenia realizacji wolontariatu kompetencji z indywidualnymi celami pracowników jak i celami i misją firmy lub innej instytucji biorącej udział w projekcie.

Termin i miejsce (do wyboru)

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Al. Ł. Cieplińskiego 4, Rzeszów, sala 212, II piętro

  • 6 listopada (środa) godz. 16:00-19:00
  • 26 listopada (wtorek) godz. 16:00-19:00
  • na zamówienie (termin do uzgodnienia)

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

Dlaczego warto zaangażować się w wolontariat kompetencji

Umiejętnie realizowana idea wolontariatu pracowniczego pozwala na pełniejszą realizację misji firmy, wpływa na integrację zespołu oraz na indywidualny rozwój pracowników, służy promocji i dobremu wizerunkowi firmy. To tylko niektóre z korzyści. Najbardziej dojrzałą formą dzielenia się przez pracowników tym, co mają najlepszego jest właśnie wolontariat kompetencji. Spotkanie pracowników z młodzieżą to moment, w którym inspirują ich do nauki, rozwijania pasji, poszerzania perspektyw, sięgania po marzenia. Nie chodzi o liczbę przepracowanych wolontariacko godzin zajęć. Liczy się jakość. Nawet dwukrotne przeprowadzenie zajęć w szkole i podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi, którzy często nie mają pozytywnych wzorców przedsiębiorczości i rozwoju, może zmienić czyjeś życie. I przyszłość naszego regionu. To najważniejsze założenia projektu Działam bo jestem. Jestem bo działam, w ramach którego organizujemy szkolenia i wsparcie dla pracowników zainteresowanych wolontariatem.

Korzyści z udziału w szkoleniu

  • Odkrycie szans, jakie niesie ze sobą udział w programie wolontariatu kompetencji w wymiarze indywidualnym, instytucjonalnym i regionalnym;
  • Wymiana doświadczeń i refleksji z zakresu praktycznych aspektów realizacji wolontariatu kompetencji przez firmy, organizacje i instytucje na Podkarpaciu;
  • Nawiązanie nowych kontaktów, podtrzymanie relacji ze znanymi osobami i organizacjami;
  • Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, drobny poczęstunek i zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Prowadząca

Aleksandra Chodasz - trenerka, prezeska podkarpackiej Fundacji Rozwoju “Dobre Życie”, właścicielka firmy szkoleniowej, specjalizuje się w aktywnych formach pracy z grupami w środowiskach biznesowych, samorządowych, szkolnych i w społecznościach lokalnych. Przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleń m.in. z zakresu budowania zespołu, przywództwa, motywacji, komunikacji, obsługi klienta. Przez kilka lat pracowała w międzynarodowej organizacji United Way rozwijając wolontariat pracowniczy i inne programy społecznego zaangażowania biznesu w firmach i korporacjach. Wierzy, że współpracując można osiągnąć więcej niż w pojedynkę. Na Podkarpaciu mieszka z wyboru.

Warunki udziału

O udziale w szkoleniu, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność oraz treść zgłoszeń. Każda z osób, która wypełni formularz zgłoszenia otrzyma odpowiedź i potwierdzenie rezerwacji miejsca lub propozycję innego terminu (w razie wyczerpania liczby miejsc).

Zgłoszenia

Osoby zainteresowe uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza.

Pytania prosimy kierować do Aleksandry Chodasz na email: achodasz@dobrezycie.org lub tel. 0-609-08-13-13.

Dlaczego szkolenie jest bezpłatne

Szkolenie realizujemy w ramach projektu Działam, bo jestem. Jestem, bo działam. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.