Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi - przekazujemy dobrą energię